Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid?

30. märts 2021

Suunatud pikemaajalistel refinantseerimisoperatsioonidel (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO) on keskne roll selles, et meie rahapoliitika mõju jõuaks inimesteni. EKP pakub nende operatsioonide kaudu pankadele soodsamalt pikemaajalisi laene ning ergutab neid laenama euroala ettevõtetele ja tarbijatele. See hoiab laenuvõtukulud madalal ning toetab kulutusi ja investeeringuid.

Kuidas see toimib? Suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid erinevad EKP põhilistest refinantseerimisoperatsioonidest kolmel olulisel moel:

  1. TLTROd – nagu nimigi ütleb – on konkreetselt suunatud eesmärgile säilitada või suurendada pankade laenuandmist ettevõtetele ja tarbijatele.
  2. TLTROd on seotud konkreetsete tingimustega. Pangad saavad EKP-lt soodsat laenuraha ainult siis, kui nad selle üksikisikutele ja ettevõtetele laenude vormis edasi annavad. Operatsioonidega pakutav maksimumsumma on piiratud ettevõtetele ja kodumajapidamistele antavate laenude (v.a eluasemelaenud) osakaaluga panga kõigis laenudes. Mida rohkem on pank enne refinantseerimisoperatsiooni väljakuulutamist ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenu andnud, seda enam saab ta ise TLTROde raames laenu võtta.
  3. TLTROdega pakutavad laenud on pikemaajalised. Need tuleb tagasi maksta alles nelja aasta pärast. Seega on maksetähtaeg palju pikem kui EKP standardsete likviidsust pakkuvate instrumentide puhul. See tagab pankadele stabiilse ja usaldusväärse rahastamise.

Miks me TLTROsid pakume?

TLTROd aitavad majandust käigus hoida ning tagada, et ettevõtted ja kodumajapidamised saavad oma tegevuse jätkamiseks ja investeeringuteks vajalikke vahendeid. TLTROd on EKP jaoks üks peamisi vahendeid soodsate rahastamistingimuste säilitamiseks. Need tagavad pankadele soodsatel tingimustel rahastamiskindluse eeldusel, et nad omakorda toetavad laenuandmist ettevõtetele ja kodumajapidamistele. TLTROd soodustavad laenuandmist olukorras, kus pangad oleksid muidu laenude andmisel rohkem kõhklevad.

Pankade laenuandmist elavdades tagavad TLTROd, et majandus saab EKP rahapoliitikast kasu. Ettevõtetele ja kodumajapidamistele antavad laenud rahastavad investeeringuid ning toetavad kulutusi kaupadele ja teenustele, eriti kui majandus seisab silmitsi ebasoodsate oludega. See omakorda aitab meil suunata inflatsiooni seatud eesmärgi poole, milleks on alla 2%, kuid selle lähedal.

EKP on käivitanud kolm suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide seeriat: TLTRO-I aastal 2014, TLTRO-II aastal 2016 ja TLTRO-III aastal 2019.

TLTRO-III täidab olulist rolli COVID-19 pandeemiast tingitud kriisiga toimetulekul

TLTRO-III on üks meie peamisi meetmeid koroonaviiruse kriisi majandusmõjude ohjeldamisel. Pangad saavad laenata EKP-lt vahendeid soodsatel tingimustel intressimääraga kuni –1%. See on 0,5 protsendipunkti võrra madalam kui EKP kehtestatud hoiustamise püsivõimaluse intressimäär. Pankadele pakutakse madalamat intressimäära eeldusel, et nad jätkavad laenuandmist ettevõtetele ja kodumajapidamistele. Need soodsamad tingimused kehtivad alates 24. juunist 2020 kuni 23. juunini 2022.

See innustab panku aktiivsemalt laenu andma ning pakkuma omakorda ka ettevõtetele ja kodumajapidamistele soodsaid laenutingimusi, et aidata neil kriisiga paremini toime tulla. Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmas seeria koosneb kümnest operatsioonist ning iga operatsiooni tähtaeg on kolm aastat (eelmistes seeriates oli see kuni neli aastat). See tähendab, et pankadel on laenu tagasimaksmiseks aega kolm aastat. TLTRO-III operatsioonid algasid 2019. aasta septembris, enne kui koroonaviirusest tingitud kriis majandust tabas. 2020. aasta märtsis, aprillis ja detsembris tehti kavas kohandusi, et kriisi tagajärgedele tõhusamalt reageerida. Viimane operatsioon tehakse 2021. aasta detsembris.

VAATA LISAKS

Seonduv teave