Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä ovat kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot?

30.3.2021

Kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO) varmistetaan, että rahapolitiikan vaikutukset välittyvät ihmisten päivittäiseen elämään. Näissä operaatioissa EKP tarjoaa pankeille pitempiaikaista lainaa edullisin ehdoin, mikä kannustaa niitä myöntämään luottoja euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Operaatioiden avulla pidetään lainakustannukset pieninä ja tuetaan kulutusta ja investointeja.

Miten TLTRO-operaatioilla tuetaan luotonantoa? TLTRO-operaatiot eroavat EKP:n normaaleista perusrahoitusoperaatioista kolmella tärkeällä tavalla:

  1. Niillä halutaan nimenomaan pitää yllä tai lisätä pankkien luotonantoa yrityksille ja kuluttajille. Ne on ”kohdennettu” tähän tarkoitukseen.
  2. Pankit todella saavat niissä rahoitusta vain, jos se käytetään kuluttajille ja yrityksille myönnettäviin luottoihin. Rahoitusta myönnetään sen mukaan, miten paljon pankki on antanut yrittäjille ja kotitalouksille lainaa (muita kuin asuntolainoja). Mitä enemmän pankki on antanut lainaa ennen rahoitusoperaation alkua, sitä enemmän se voi saada lainaa operaatiossa.
  3. Operaatioissa tarjotaan pitempiaikaista lainarahoitusta. Pankkien on maksettava lainat takaisin vasta neljän vuoden kuluttua eli laina-aika on paljon pitempi kuin EKP:n tavanomaisissa likviditeettiä lisäävissä rahoitusoperaatioissa. Kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot ovat siis pankeille vakaa ja luotettava rahoituslähde.

Miksi kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita toteutetaan?

Kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla pidetään taloudet rattaat pyörimässä ja varmistetaan, että yritykset ja kotitaloudet saavat jatkuvasti lainaa investointeihin ja hankintoihin. Operaatiot ovat yksi tärkeimpiä keinoja, joilla EKP pitää rahoitusolot suotuisina. Operaatioiden ansiosta pankit voivat luottaa saavansa edullista rahoitusta niin kauan kuin ne siirtävät sen yrityksille ja kotitalouksille lainojen muodossa. Pankkeja siis kannustetaan luotonantoon aikoina, jolloin ne voisivat muuten suhtautua lainojen myöntämiseen varauksella.

Kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla varmistetaan, että talous hyötyy rahapolitiikasta. Yritykset ja kotitaloudet tekevät saamillaan lainoilla investointeja ja hankkivat uusia tavaroita ja palveluja talouden laskusuhdanteissa. Näin inflaatio voi palautua vähitellen lähemmäksi tavoitetta eli hieman alle 2 prosenttiin.

EKP on käynnistänyt kolme kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjaa: ensimmäisen sarjan vuonna 2014, toisen vuonna 2016 ja kolmannen vuonna 2019.

Kolmannen sarjan operaatioilla torjutaan koronakriisiä

Kolmannen sarjan operaatiot ovat yksi tärkeimmistä toimista, joilla torjutaan koronakriisin vaikutusta talouteen. Pankit voivat saada EKP:ltä lainaa jopa -1 prosentin korolla. Lainan korko on siis 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin EKP:n asettama pankkien talletuskorko. Pankit saavat lainaa tavanomaista alemmalla korolla, jos ne jatkavat luotonantoaan yrityksille ja kotitalouksille. Edullisemmat lainakorot ovat voimassa 24.6.2020–23.6.2022.

Pankkeja kannustetaan näin lisäämään luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille koronakriisin aikana. Kolmanteen sarjaan sisältyy kymmenen operaatiota, joissa laina-aika on kolme vuotta (toisen sarjan operaatioissa se oli neljä vuotta). Pankeilla on siis kolme vuotta aikaa maksaa lainansa takaisin. Kolmas sarja käynnistyi jo vuonna 2019 eli ennen kuin koronaviruskriisi iski talouteen, mutta operaatioiden ehdot muutettiin paremmin kriisitilanteen mukaisiksi. Operaatioiden tehon varmistamiseksi ehtoihin tehtiin muutoksia maalis-, huhti- ja joulukuussa 2020. Sarjan viimeinen operaatio suoritetaan joulukuussa 2021.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta