SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO'er)?

30. marts 2021

Målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO'er) er vigtige med hensyn til at sikre, at vores pengepolitik når ud til folk. Via TLTRO'erne stiller ECB langfristede gunstige lån til rådighed for bankerne og giver dem et incitament til at låne ud til virksomheder og forbrugere i euroområdet. Det sikrer lave låneomkostninger og understøtter forbrug og investeringer.

Hvordan fungerer det? TLTRO'er adskiller sig fra vores primære markedsoperationer på tre forskellige måder:

  1. TLTRO'er er – som navnet siger – specifikt målrettet mod at opretholde eller øge bankernes udlån til virksomheder og forbrugere
  2. Der er betingelser knyttet til TLTRO'erne. Bankerne kan kun låne billigt i ECB, hvis de rent faktisk sender pengene videre til folk og virksomheder i form af lån. De kan maksimalt låne et beløb, der svarer til en andel af deres udlån til virksomheder og husholdninger (ekskl. udlån til boligkøb). Jo mere en bank har ydet i lån til virksomheder og husholdninger, før operationerne startede, jo mere kan den låne i forbindelse med TLTRO'erne
  3. Der ydes lån med længere løbetid via TLTRO'erne. De skal først betales tilbage efter fire år, hvilket er meget længere end ECB's normale likviditetstilførende instrumenter. Dette giver bankerne stabil og pålidelig finansiering.

Hvorfor har vi TLTRO'er på programmet?

TLTRO'er hjælper med at holde økonomien i gang og sikre, at virksomheder og husholdninger fortsat har adgang til den nødvendige kapital til at holde sig oven vande og investere. De er et af ECB's vigtigste instrumenter til at fastholde gunstige finansieringsforhold. De giver bankerne finansieringssikkerhed på gunstige vilkår, så længe de understøtter långivningen til virksomheder og husholdninger. TLTRO'er fremmer långivningen i situationer, hvor bankerne ellers ville være mere tilbageholdende med at yde lån.

Fordi TLTRO'erne fremmer bankernes udlån, sikrer de, at økonomien drager fordel af vores pengepolitik. Lån til virksomheder og husholdninger finansierer investeringer og understøtter forbruget af varer og tjenesteydelser, især i en tid, hvor økonomien befinder sig i stiv modvind. Det bør igen hjælpe os til at bringe inflationen tilbage i retning af vores mål på under, men tæt på 2 pct.

ECB har lanceret tre rækker af TLTRO'er: TLTRO-I i 2014, TLTRO-II i 2016 og TLTRO-III i 2019.

TLTRO-III spiller en vigtig rolle i forhold til coronakrisen

TLTRO-III er en af vores vigtigste foranstaltninger til at bekæmpe coronakrisens effekt på økonomien. Bankerne kan låne i ECB til en gunstig rente på helt ned til ‑1 pct. Det betyder, at de tilbydes lån til 0,5 procentpoint under ECB's rente på indlånsfaciliteten. Bankerne belønnes med denne lavere rente, hvis de fortsætter deres udlån til virksomheder og husholdninger. Vi tilbyder bankerne disse gunstigere vilkår fra 24. juni 2020 til 23. juni 2022.

Dette giver dem et incitament til at låne mere og sende de gunstige vilkår videre til virksomheder og husholdninger for at hjælpe dem med at klare sig bedre gennem coronakrisen. Det tredje TLTRO-program består af ti operationer, som hver har en løbetid på tre år (tidligere TLTRO'er havde en løbetid på op til fire år). Det betyder, at bankerne har tre år til at betale det lånte tilbage. TLTRO-III-operationerne startede i september 2019, dvs. før coronakrisen ramte økonomien. Programmet blev derefter justeret i marts, april og igen i december 2020 som reaktion på krisen. Den sidste operation bliver gennemført i december 2021.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Få mere at vide

Markedsoperationer: TLTRO'er