Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj so ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja?

30. marec 2021

Ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR) imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju, da ukrepi denarne politike dosežejo ljudi. ECB prek operacij CUODR bankam ponuja dolgoročnejše kredite po ugodnih pogojih ter jih spodbuja, da odobravajo posojila podjetjem in potrošnikom v euroobmočju. S tem ostajajo stroški zadolževanja nizki, kar spodbuja potrošnjo in naložbe.

Kako operacije delujejo? Operacije CUODR se od operacij glavnega refinanciranja razlikujejo v treh točkah:

  1. Operacije CUODR so – kot pravi ime – ciljno usmerjene k ohranjanju ali povečevanju bančnih posojil podjetjem in potrošnikom.
  2. Operacije CUODR imajo vgrajene določene pogoje. Banke od ECB dobijo poceni kredite le, če denar dejansko posredujejo naprej ljudem in podjetjem v obliki posojil. Najvišji ponujeni znesek je omejen z deležem bančnih posojil podjetjem in gospodinjstvom (brez upoštevanja stanovanjskih posojil). Več ko je banka posodila podjetjem in gospodinjstvom pred začetkom operacij, več si lahko izposodi v okviru operacij CUODR.
  3. Prek operacij CUODR ponujamo dolgoročnejša posojila. Odplačati jih je treba šele po štirih letih, kar je veliko daljše obdobje kot pri standardnih instrumentih ECB za povečevanje likvidnosti. Tako imajo banke na voljo stabilno in zanesljivo financiranje.

Zakaj ponujamo operacije CUODR?

Operacije CUODR pomagajo poganjati gospodarstvo in zagotavljajo, da imajo podjetja in gospodinjstva še naprej dostop do sredstev, ki jih potrebujejo, da se obdržijo nad vodo in investirajo. Operacije CUODR so eden glavnih instrumentov, s katerimi ECB ohranja ugodne pogoje financiranja. Bankam dajejo gotovost pri financiranju po ugodnih pogojih, če te po drugi strani odobravajo posojila podjetjem in gospodinjstvom. Operacije CUODR spodbujajo kreditiranje v času, ko bi banke sicer bolj oklevale pri odobravanju posojil.

S spodbujanjem bančnega posojanja operacije CUODR zagotavljajo, da lahko gospodarstvo izkorišča prednosti ukrepov denarne politike. S posojili podjetjem in gospodinjstvom se financirajo naložbe ter spodbuja trošenje blaga in storitev, zlasti kadar se gospodarstvo sooča z velikimi zaviralnimi dejavniki. Tako lahko po drugi strani spodbudimo tudi približevanje inflacije cilju, ki je na ravni tik pod 2%.

ECB je uvedla tri serije operacij CUODR: CUODR I v letu 2014, CUODR II v letu 2016 in CUODR III v letu 2019.

Operacije CUODR III imajo pomembno vlogo pri premagovanju koronavirusne krize

Operacije CUODR III so eden ključnih ukrepov v boju proti posledicam koronavirusne krize za gospodarstvo. Banke si lahko od ECB izposodijo sredstva po ugodni obrestni meri, ki lahko znaša celo −1%. To pomeni, da so jim sredstva na voljo po obrestni meri, ki je za 0,5 odstotne točke nižja od obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita. Banke so nagrajene z nižjo obrestno mero, če še naprej odobravajo posojila podjetjem in gospodinjstvom. Bankam privlačnejše pogoje ponujamo od 24. junija 2020 do 23. junija 2022.

S tem spodbujamo banke, da več kreditirajo in te privlačne pogoje posredujejo naprej podjetjem in gospodinjstvom, s čimer jim pomagajo lažje prebroditi koronavirusno krizo. Tretja serija CUODR obsega deset operacij, vsaka pa ima zapadlost treh let (prejšnje operacije CUODR so imele zapadlost do štirih let). To pomeni, da imajo banke na voljo tri leta, da odplačajo sredstva, ki so si jih izposodile. Operacije CUODR III so se začele izvajati septembra 2019, preden je koronavirusna kriza prizadela gospodarstvo. Program je bil nato prilagojen marca, aprila in decembra 2020 kot odziv na posledice krize. Zadnja operacija bo izvedena decembra 2021.