Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas?

30.03.2021.

Ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (ITRMO) ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka mūsu monetārā politika sasniedz cilvēkus. Ar ITRMO starpniecību ECB piedāvā ilgāka termiņa aizdevumus bankām ar labvēlīgiem nosacījumiem, un mudina bankas izsniegt kredītus euro zonas uzņēmumiem un patērētājiem. Tas nodrošina zemas aizņemšanās izmaksas un veicina izdevumus un ieguldījumus.

Kā tas notiek? Starp ITRMO un mūsu galvenajām refinansēšanas operācijām ir trīs būtiskas atšķirības.

  1. Kā jau rāda to nosaukums, ITRMO tiek veiktas ar īpašu mērķi – nodrošināt, lai bankas turpinātu vai kāpinātu aizdevumu izsniegšanu uzņēmumiem un patērētājiem.
  2. Uz ITRMO attiecas nosacījumi. Bankas var saņemt lētus kredītus no ECB tikai tad, ja tās šo naudu aizdevumu veidā nodod tālāk iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Maksimālo piedāvāto apjomu nosaka uzņēmumiem un mājsaimniecībām izsniegto bankas kredītu īpatsvars (izņemot aizdevumus mājokļa iegādei). Jo vairāk kredītu banka izsniegusi uzņēmumiem un mājsaimniecībām pirms operāciju sākuma, jo vairāk tā var aizņemties ITRMO ietvaros.
  3. ITRMO piedāvā ilgāka termiņa aizdevumus. To atmaksas termiņš ir četri gadi – daudz garāks nekā ECB standarta likviditātes nodrošināšanas instrumentiem. Tas nodrošina bankām stabilu un uzticamu finansējumu.

Kāpēc mēs piedāvājam ITRMO?

ITRMO palīdz nodrošināt tautsaimniecības izaugsmi un gādā, lai uzņēmumi un mājsaimniecības varētu turpināt saņemt līdzekļus, kas tiem nepieciešami darbības nodrošināšanai un investīcijām. ITRMO ir viens no ECB galvenajiem instrumentiem labvēlīgu finansējuma nosacījumu saglabāšanai. Tās nodrošina bankām stabilu finansējumu par izdevīgu cenu, ja tās turpina uzņēmumu un mājsaimniecību kreditēšanu. ITRMO stimulē kreditēšanu apstākļos, kad bankas citkārt būtu piesardzīgāk izturējušās pret kredītu izsniegšanu.

Stimulējot banku kreditēšanu, ITRMO nodrošina, ka tautsaimniecība var izmantot mūsu monetārās politikas sniegtās priekšrocības. Aizdevumi uzņēmumiem un mājsaimniecībām finansē ieguldījumus un veicina izdevumus par precēm un pakalpojumiem, īpaši apstākļos, kad tautsaimniecību ietekmē attīstību palēninoši faktori. Tas savukārt palīdz inflācijai atgriezties mūsu mērķim atbilstošā līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam.

ECB īstenojusi trīs ITRMO kopumus: ITRMO I – 2014. gadā, ITRMO II – 2016. gadā, un ITRMO III – 2019. gadā.

ITRMO III ir būtiska loma koronavīrusa krīzes pārvarēšanā

ITRMO III ir viens no mūsu galvenajiem pasākumiem, lai cīnītos pret koronavīrusa krīzes ietekmi uz tautsaimniecību. Bankas var aizņemties līdzekļus no ECB par izdevīgu procentu likmi, kas var sasniegt pat –1%. Tas nozīmē, ka aizdevumi tiek izsniegti par procentu likmi, kas ir par 0.5 procentu punktiem zemāka nekā ECB noguldījumu iespējas procentu likme. Bankas var izmantot šo samazināto procentu likmi, ja tās turpina izsniegt kredītus uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Šādi pievilcīgāki nosacījumi bankām tiek piedāvāti no 2020. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 23. jūnijam.

Tie mudina bankas izsniegt vairāk kredītu un nodot šos pievilcīgos nosacījumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām, palīdzot tām vieglāk izturēt koronavīrusa krīzi. Trešo ITRMO programmu veido desmit operācijas ar dzēšanas termiņu 3 gadi (iepriekšējo ITRMO dzēšanas termiņš bija līdz 4 gadiem). Tas nozīmē, ka bankas var atmaksāt aizņēmumu trīs gadu laikā. ITRMO III operācijas sākās 2019. gada septembrī, pirms koronavīrusa krīze bija skārusi tautsaimniecību. Pēc tam 2020. gada martā, aprīlī un decembrī programmu pielāgoja, reaģējot uz krīzes ietekmi. Pēdējā operācija tiks veikta 2021. gada decembrī.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām