Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to cílené dlouhodobější refinanční operace?

30. března 2021

Cílené dlouhodobější refinanční operace (angl. longer-term refinancing operations –⁠ TLTRO) mají zásadní význam pro zajištění toho, aby se naše měnová politika dostala k lidem. Prostřednictvím TLTRO nabízí ECB bankám dlouhodobější úvěry za příznivé náklady a motivuje je, aby poskytovaly úvěry podnikům a spotřebitelům v eurozóně. Díky tomu je cena úvěrů nízká, což podporuje výdaje a investice.

Jak to funguje? TLTRO se liší od našich hlavních refinančních operací ve třech charakteristických rysech:

  1. TLTRO jsou speciálně cíleny, jak vyplývá z jejich názvu, a to na zachování nebo rozšíření úvěrování podniků a spotřebitelů bankami.
  2. TLTRO jsou podmíněné. Banky získávají levné úvěry od ECB pouze tehdy, pokud opravdu předávají peníze ve formě úvěrů dál lidem a podnikům. Maximální nabízená částka je omezena podílem bankovních úvěrů podnikům a domácnostem (bez úvěrů na bydlení). Čím větší objem úvěrů poskytne banka podnikům a domácnostem před zahájením operací, tím více si může v rámci TLTRO půjčit.
  3. Program TLTRO nabízí dlouhodobější úvěry. Musí být splaceny až po čtyřech letech, tedy po mnohem delší době než standardní nástroje ECB na poskytování likvidity. Díky tomu získávají banky stabilní a spolehlivé financování.

Proč TLTRO nabízíme?

TLTRO pomáhají udržet ekonomiku v chodu a zajišťují, že podniky a domácnosti nadále získávají finanční prostředky, které potřebují pro své fungování a investice. Operace TLTRO jsou jedním z hlavních nástrojů ECB pro zachování příznivých podmínek financování. Poskytují bankám jistotu financování za příznivou cenu, dokud podporují úvěrování podniků a domácností. Program TLTRO podporuje úvěrování v situacích, kdy by banky jinak s poskytováním úvěrů váhaly.

Operace TLTRO motivují banky, aby poskytovaly úvěry, a zajišťují tak, že hospodářství může využívat výhod spojených s naší měnovou politikou. Úvěry poskytované podnikům a domácnostem financují investice a podporují výdaje za zboží a služby, a to zejména v případech, kdy ekonomika čelí výrazným nepříznivým faktorům. To nám pomáhá znovu přiblížit inflaci našemu cíli: míra pod 2 %, ale blízko této úrovně.

ECB zahájila tři série operací TLTRO: TLTRO I v roce 2014, TLTRO II v roce 2016 a TLTRO III v roce 2019.

Operace TLTRO III hrají důležitou roli při zvládání koronavirové krize

Jsou jedním z našich klíčových opatření v boji s dopady koronavirové krize na ekonomiku. Banky si mohou od ECB půjčovat finanční prostředky za příznivou úrokovou sazbou až -1 %. To znamená, že jsou nabízeny za úrok ve výši 0,5 procentního bodu pod úrovní vkladové facility ECB. Banky získávají „odměnu“ v podobě nižší úrokové sazby, pokud budou nadále půjčovat podnikům a domácnostem. Tyto zajímavější podmínky nabízíme bankám od 24. června 2020 do 23. června 2022.

Banky to motivuje, aby více půjčovaly a přenášely tyto zajímavé podmínky na podniky a domácnosti a tím jim pomáhaly lépe překonat koronavirovou krizi. Třetí program TLTRO sestává z deseti operací vždy se splatností tří let (předchozí TLTRO měly splatnost až čtyři roky). To znamená, že banky mají tři roky na to, aby půjčené peníze splatily. Program TLTRO III byl zahájen v září 2019 – před tím, než krize koronaviru zasáhla ekonomiku. Program byl poté upraven tak, aby reagoval na dopad krize v březnu, dubnu a znovu v prosinci 2020. Poslední operace bude provedena v prosinci 2021.

VIZ TAKÉ

Související informace