Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)?

30 mars 2021

Riktade långsiktiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) är mycket viktiga för att vår penningpolitik ska nå ut till människor. Genom TLTRO erbjuder ECB långfristiga lån till förmånliga kostnader till banker och uppmuntrar dem att låna ut till företag och konsumenter i euroområdet. Detta håller nere lånekostnaderna och stöder konsumtion och investeringar.

Hur fungerar det? TLTRO skiljer sig från våra huvudsakliga refinansieringstransaktioner på tre sätt:

  1. TLTRO är särskilt riktade – som namnet anger – och syftar till att upprätthålla eller öka bankernas utlåning till företag och konsumenter.
  2. TLTRO är villkorade. Bankerna får bara förmånliga lån från ECB om de faktiskt för vidare pengarna till människor och företag i form av lån. Maximalbeloppet som erbjuds är begränsat till en viss andel av bankers lån till företag och hushåll (exklusive lån för bostadsköp). Ju mer lån en bank har beviljat till företag och hushåll innan verksamheten inleddes, desto mer kan den låna inom ramen för TLTRO.
  3. Med TLTRO erbjuds långfristiga lån. De behöver inte betalas tillbaka förrän efter fyra år, vilket är mycket längre än för ECB:s normala likvidiserande instrument. Detta ger bankerna en stabil och pålitlig finansiering.

Varför erbjuder vi TLTRO?

TLTRO hjälper till att hålla ekonomin igång och säkerställer att företag och hushåll får de medel de behöver för att hålla sig över vattenytan samt för att investera. TLTRO är ett av ECB:s viktigaste instrument för att bevara gynnsamma finansieringsvillkor. De garanterar finansiering till en förmånlig kostnad för bankerna, så länge de stöder utlåningen till företag och hushåll. TLTRO uppmuntrar bankerna till utlåning i situationer där de annars skulle vara mer tveksamma till att ge ut lån.

Genom att uppmuntra utlåning säkerställer TLTRO att ekonomin gynnas av vår penningpolitik. Lånen till företag och hushåll finansierar investeringar och stöder konsumtion av varor och tjänster, särskilt när ekonomin utsätts för stark motvind. Detta i sin tur hjälper oss att få tillbaka inflationen till vårt mål på under, men nära, 2 procent.

ECB har lanserat tre TLTRO-serier: TLTRO I 2014, TLTRO II 2016 och TLTRO III 2019.

TLTRO III spelar en viktig roll under coronakrisen (covid-19)

TLTRO III är en av våra viktigaste åtgärder för att bekämpa coronakrisens inverkan på ekonomin. Bankerna kan låna medel från ECB till en så låg ränta som -1 procent. Detta innebär att de erbjuds till 0,5 procentenheter under ECB:s ränta på inlåningsfaciliteten. Bankerna får låna till den lägre räntan om de fortsätter att låna ut till företag och hushåll. Vi erbjuder dessa mer attraktiva villkor till bankerna från den 24 juni 2020 till den 23 juni 2022.

Detta uppmuntrar banker att låna ut mer och att överföra dessa attraktiva villkor till företag och hushåll för att hjälpa dem att klara sig under coronakrisen. Det tredje TLTRO-programmet består av tio transaktioner, var och en med en löptid på tre år (tidigare TLTRO hade en löptid på upp till fyra år). Det innebär att bankerna har tre år på sig att betala tillbaka vad de lånade. TLTRO III-transaktionerna startade i september 2019, innan coronakrisen drabbade ekonomin. Programmet anpassades sedan för att bemöta krisens effekter i mars, april och december 2020. Den sista transaktionen kommer att genomföras i december 2021.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll