Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat zijn TLTRO's?

30 maart 2021

TLTRO's, targeted longer-term refinancing operations oftewel gerichte langerlopende herfinancieringstransacties, zijn van groot belang om ons monetair beleid ook echt bij de mensen te laten aankomen. Via de TLTRO's verstrekt de ECB langerlopende leningen aan banken tegen gunstige tarieven. Zo stimuleert ze de banken om geld te lenen aan bedrijven en consumenten in het eurogebied. Dit houdt de kredietkosten laag en bevordert de bestedingen en de investeringen.

Hoe werken deze transacties? TLTRO's wijken op drie belangrijke punten af van onze basisherfinancieringstransacties.

  1. Zoals de naam al aangeeft zijn TLTRO's speciaal gericht op het op peil houden of vergroten van de kredietverlening aan bedrijven en consumenten.
  2. Aan de TLTRO's zijn voorwaarden verbonden. Banken krijgen alleen goedkoop krediet van de ECB als ze dat geld ook daadwerkelijk weer uitlenen aan bedrijven en particulieren. Aan het maximumbedrag dat banken kunnen lenen is een bovengrens gesteld, een percentage van hun aan bedrijven en huishoudens verstrekte kredieten (exclusief hypotheken). Hoe meer krediet een bank vóór het begin van de TLTRO's aan bedrijven en huishoudens had uitstaan, hoe meer ze via het programma kan lenen.
  3. De TLTRO's hebben een langere looptijd. Ze hoeven pas na vier jaar te worden terugbetaald, een veel langere looptijd dan bij de standaard liquiditeitsverschaffende instrumenten van de ECB. Ze vormen kortom een betrouwbare en stabiele bron van financiering voor de banken.

Waarom bieden we TLTRO's aan?

Door de TLTRO's blijft de economie draaien en krijgen bedrijven en huishoudens de financiering die ze nodig hebben om rond te komen en te investeren. De TLTRO's behoren tot de belangrijkste instrumenten die de ECB heeft om de financieringscondities gunstig te houden. Voor de banken zijn ze een zekere bron van financiering tegen gunstige kosten, mits ze de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven ondersteunen. Banken die anders zouden aarzelen leningen te verstrekken, worden door de TLTRO's over de streep getrokken.

Door de kredietverlening door de banken te stimuleren, zorgen de TLTRO's ervoor dat de economie profiteert van ons monetair beleid. Met de leningen aan huishoudens en bedrijven worden investeringen gefinancierd en de bestedingen aan goederen en diensten ondersteund, met name als de economie in zwaar weer verkeert. Dat helpt ons dan weer om de inflatie terug te brengen naar ons doel van onder maar dicht bij 2%.

Er zijn drie reeksen TLTRO's geweest: TLTRO I in 2014, TLTRO II in 2016 en TLTRO III in 2019.

TLTRO III speelt een grote rol tijdens de coronacrisis

TLTRO III is een van onze belangrijkste instrumenten om schade aan de economie door de coronacrisis tegen te gaan. De banken kunnen geld van de ECB lenen tegen een gunstige rente van wel -1%. Ze kunnen dus lenen tegen een rente die 0,5 procentpunt lager ligt dan bij de depositofaciliteit van de ECB. Banken worden met deze lage rente beloond als ze geld blijven lenen aan huishoudens en bedrijven. De banken kunnen van 24 juni 2020 tot en met 23 juni 2022 gebruikmaken van deze aantrekkelijke voorwaarden.

Ze worden hierdoor gestimuleerd om huishoudens en bedrijven dezelfde aantrekkelijke voorwaarden te bieden om hen de coronacrisis door te helpen. Het derde TLTRO-programma bestaat uit tien transacties, elk met een looptijd van drie jaar (eerdere TLTRO's hadden een looptijd van maximaal vier jaar). De banken hebben dus drie jaar de tijd om het geleende bedrag af te lossen. TLTRO III ging van start in september 2019, voordat de economie door de coronacrisis werd getroffen. Om de crisis te bestrijden is het programma in maart, april en nogmaals in december 2020 aangepast. De laatste transacties vinden plaats in december 2021.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen