Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to są ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące (TLTRO)?

30 marca 2021

Ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące (TLTRO, z ang. targeted longer-term refinancing operations) należą do kluczowych narzędzi, przez które nasza polityka pieniężna oddziałuje na gospodarkę i sytuację społeczeństwa. Za pomocą tych operacji EBC udziela bankom kredytów po korzystnych stawkach na dłuższe terminy i zachęca banki do pożyczania pieniędzy firmom i konsumentom ze strefy euro. To pozwala utrzymać koszty finansowania na niskim poziomie i pobudza spożycie i inwestycje.

Na czym polegają operacje TLTRO i czym różnią się od naszych podstawowych operacji refinansujących? Są trzy główne różnice:

  1. Zgodnie ze swoją nazwą, operacje TLTRO są ukierunkowane: ich konkretnym celem jest zwiększenie akcji kredytowej banków.
  2. Operacje TLTRO są warunkowe. Banki mogą uzyskać tani kredyt z EBC, jeżeli rzeczywiście będą dalej przekazywać środki konsumentom i firmom w postaci kredytów. Maksymalna kwota oferowana w tych operacjach jest wyznaczona jako określony procent udzielonych kredytów bankowych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych). Im więcej takich kredytów bank udzielił przed rozpoczęciem operacji TLTRO, tym więcej może w tych operacjach pożyczyć od EBC.
  3. W operacjach TLTRO przyznajemy finansowanie na dłuższe terminy. Czas na spłatę wynosi cztery lata – dużo dłużej niż w przypadku standardowych instrumentów EBC do zasilania w płynność. W ten sposób zapewniamy bankom stabilne i pewne źródło finansowania.

Dlaczego wprowadziliśmy operacje TLTRO?

Operacje TLTRO pomagają utrzymać wzrost gospodarczy oraz zapewnić firmom i gospodarstwom domowym środki potrzebne, żeby nadal normalnie funkcjonować i inwestować. Należą do głównych narzędzi stosowanych przez EBC do ochrony korzystnych warunków finansowania. Dają bankom pewność dostępu do korzystnie oprocentowanego kredytu, pod warunkiem że utrzymują one akcję kredytową dla firm i gospodarstw domowych. Zatem operacje TLTRO stanowią zachętę dla banków, które inaczej nie byłyby skłonne udzielać tylu kredytów.

W ten sposób operacje TLTRO sprawiają, że gospodarka odczuwa korzystny wpływ polityki pieniężnej EBC. Akcja kredytowa wspiera inwestycje i konsumpcję dóbr, zwłaszcza przy złej sytuacji gospodarczej. A to z kolei pomaga nam doprowadzić inflację z powrotem do docelowego poziomu: nieznacznie poniżej 2%.

EBC wprowadził trzy serie dłuższych ukierunkowanych operacji refinansujących: TLTRO I w 2014, TLTRO II w 2016 oraz TLTRO III w 2019.

Operacje TLTRO III odgrywają ważną rolę w przezwyciężaniu kryzysu wywołanego pandemią

Operacje TLTRO III to jedno z naszych głównych narzędzi w walce z wpływem kryzysu COVID‑19 na gospodarkę. Banki mogą pożyczać pieniądze od EBC po korzystnej stopie, schodzącej nawet do −1%. To 0,5 punktu procentowego mniej, niż wynosi nasza stopa depozytowa. Żeby móc skorzystać z tego oprocentowania, banki muszą utrzymać określony poziom akcji kredytowej. Te atrakcyjne warunki obowiązują od 24 czerwca 2020 do 23 czerwca 2022.

W ten sposób zachęcamy banki, żeby więcej od nas pożyczały i na podobnie korzystnych warunkach kredytowały firmy i konsumentów, żeby im pomóc w przetrwaniu kryzysu. Program TLTRO III obejmuje dziesięć operacji, każda z trzyletnim terminem zapadalności (w poprzednich seriach ten termin wynosił do czterech lat). To znaczy, że banki mają trzy lata na spłatę pożyczonych kwot. Operacje TLTRO III zaczęły się we wrześniu 2019, zanim jeszcze kryzys spowodowany pandemią uderzył w gospodarkę. Potem program trzykrotnie modyfikowano: w marcu, kwietniu i grudniu 2020, żeby lepiej przeciwdziałać skutkom kryzysu. Ostatnia operacja zostanie przeprowadzona w grudniu 2021.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje