Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват необслужваните кредити?

12 септември 2016 г.

Смята се, че един кредит е необслужван, когато са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски или лихви. Необслужваните кредити са известни още като „лоши дългове“.

Защо необслужваните кредити представляват проблем за банките?

Обслужваният кредит осигурява на банката прихода от лихви, от който тя се нуждае, за да реализира печалба и да отпуска нови кредити. Ако клиентите не изпълняват договорените споразумения за изплащане в период, надвишаващ 90 дни, банката трябва да задели повече капитал въз основа на допускането, че кредитът няма да бъде изплатен. Това намалява капацитета на банката да отпуска нови кредити.

За да бъде успешна в дългосрочен план, банката трябва да поддържа минимално равнището на лоши кредити, за да може въпреки тях да регистрира печалба, като отпуска нови кредити на своите клиенти.

Когато дадена банка натрупа прекалено много лоши кредити в своя баланс, това влошава нейната доходност, защото тя вече не печели достатъчно от дейността си по кредитиране. В допълнение към това тя трябва да задели средства като защитна мрежа, в случай че в някакъв момент се наложи да отпише целия размер на кредита.

Какво общо има това с паричната политика?

Икономиката на еврозоната е силно зависима от предоставянето на кредити от банките.

Инструментите на паричната политика използват този факт. ЕЦБ може да повишава или намалява лихвените проценти, които банките трябва да плащат, за да заемат средства от нея. Това ѝ дава възможност да въздейства върху цената на кредитите в частния сектор и по този начин гарантира, че инфлацията се поддържа на равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Все пак ако банките са претоварени с необслужвани кредити, те няма да бъдат в състояние да отпускат достатъчно кредити, което намалява ефективността на този механизъм за оказване на въздействие върху лихвените проценти в частния сектор.

Надзорът. Как работи? Какво представляват необслужваните кредити?