Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

12 Σεπτεμβρίου 2016

Ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες να καταβάλει τους συμφωνηθέντες τόκους ή τις συμφωνηθείσες δόσεις. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποκαλούνται επίσης επισφαλή δάνεια («κόκκινα δάνεια»).

Γιατί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν ζήτημα για τις τράπεζες;

Ένα εξυπηρετούμενο δάνειο παρέχει στην τράπεζα έσοδα από τόκους τα οποία εκείνη χρειάζεται προκειμένου να αποκομίζει κέρδος και να χορηγεί νέα δάνεια. Όταν οι πελάτες δεν τηρούν τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις αποπληρωμής για 90 ή περισσότερες ημέρες, η τράπεζα πρέπει να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα περισσότερων κεφαλαίων στηριζόμενη στην υπόθεση ότι το δάνειο δεν θα αποπληρωθεί. Αυτό περιορίζει την ικανότητά της να χορηγεί νέα δάνεια.

Για να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη λειτουργία τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν το επίπεδο των επισφαλών δανείων στο ελάχιστο ούτως ώστε να εξακολουθούν να αποκομίζουν κέρδη από τη χορήγηση νέων δανείων σε πελάτες.

Η διατήρηση υπερβολικά υψηλού αριθμού επισφαλών δανείων στον ισολογισμό μιας τράπεζας θα έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία της καθώς οι πιστοδοτικές της δραστηριότητες δεν θα της αποφέρουν πλέον αρκετά κέρδη. Επιπλέον, θα πρέπει να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα επαρκών κεφαλαίων σε περίπτωση που χρειαστεί να διαγράψει ολόκληρο το ποσό του δανείου κάποια στιγμή.

Τι σχέση έχει αυτό με τη νομισματική πολιτική;

Η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πιστώσεις που χορηγούν οι τράπεζες.

Τα εργαλεία της νομισματικής πολιτικής αξιοποιούν το γεγονός αυτό. Η ΕΚΤ μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει τα επιτόκια που οι τράπεζες οφείλουν να καταβάλλουν για να αντλούν κεφάλαια από αυτή. Έτσι, η ΕΚΤ μπορεί να επηρεάζει το κόστος χορήγησης πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα και επομένως να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ωστόσο, εάν οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν υπερβολικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα αναγκαστούν να περιορίσουν τις πιστώσεις που χορηγούν, γεγονός που με τη σειρά του περιορίζει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού μέσω του οποίου διαμορφώνονται τα επιτόκια στον ιδιωτικό τομέα.

Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς: Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ);