Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on viivislaenud?

12. september 2016

Laen liigitatakse viivislaenuks, kui laenusaajalt saadavad lepingujärgsed tagasimaksed hilinevad rohkem kui 90 päeva. Viivislaene nimetatakse ka halbadeks laenudeks.

Miks on viivislaenud pankade jaoks probleemsed?

Nõuetekohaselt teenindatavad laenud tagavad pangale kasumi teenimiseks ja uute laenude andmiseks vajaliku intressitulu. Kui aga klientide lepingujärgsed tagasimaksed hilinevad rohkem kui 90 päeva, peab pank eraldama täiendavat kapitali eeldusel, et laen jääb tagasi maksmata. Seetõttu väheneb panga suutlikkus anda uusi laene.

Pikaajalise edu tagamiseks peavad pangad hoidma halbade laenude taset võimalikult madalana, et laenuandmine oleks jätkuvalt kasumlik.

Kui viivislaene koguneb pankade bilanssi liiga palju, ei too laenuandmine neile enam piisavalt kasumit. Lisaks peavad pangad laenude võimalike mahakandmiste katteks hoidma teatud summasid ehk eraldisi.

Kuidas mõjutab see rahapoliitikat?

Euroala majandus sõltub suurel määral pankade antavatest laenudest.

Sellest asjaolust lähtutakse ka rahapoliitiliste instrumentide kasutamisel. EKP võib tõsta või alandada intressimäärasid, mida pangad peavad EKP-lt laenamiseks tasuma. Seeläbi saab ta mõjutada erasektorile antavate laenude maksumust ning tagada, et inflatsioonimäär püsib keskpika aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal.

Kui aga pangad on viivislaenudega koormatud, ei suuda nad küllaldaselt laenu anda ning seega ei saa ka kõnealuse mehhanismi abil erasektori laenuintresse piisavalt tõhusalt mõjutada.

Järelevalveveerg: Mis on viivislaenud?