Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to problémové úvery?

12. septembra 2016

Bankový úver sa považuje za problémový, keď dlžník dohodnuté splátky alebo úrok neplatí dlhšie ako 90 dní. Problémové úvery sa označujú aj ako „zlé úvery“.

Prečo sú problémové úvery pre banky problémom?

Zo splácaných úverov banke plynú úrokové výnosy, vďaka ktorým dosahuje zisk a poskytuje nové úvery. Keď klient neplatí dohodnuté splátky dlhšie ako 90 dní, banka si musí vzhľadom na riziko, že úver nebude splatený, odložiť väčší objem kapitálu. Tým sa obmedzuje jej schopnosť poskytovať nové úvery.

Ak sa má banke dariť z dlhodobého hľadiska, musí udržiavať objem problémových úverov na minimálnej úrovni, aby aj naďalej mohla dosahovať zisk z poskytovania nových úverov.

Ak má banka vo svojej súvahe príliš veľa problémových úverov, dotkne sa to jej ziskovosti, pretože jej zisk z úverovej činnosti je nižší. Okrem toho si musí vyhradiť určitý objem peňazí ako rezervu pre prípad, keď bude musieť úver v plnej výške odpísať.

Ako to súvisí s menovou politikou?

Hospodárstvo eurozóny je do značnej miery závislé od schopnosti bánk poskytovať úvery.

Túto skutočnosť zohľadňujú aj nástroje menovej politiky. ECB môže zvýšiť alebo znížiť úrokové sadzby, ktoré musia zaplatiť banky, ak si chcú od ECB požičať peniaze. Tým má možnosť ovplyvňovať cenu úverov v súkromnom sektore a zabezpečiť tak, aby miera inflácie dosahovala úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte.

Ak sú však banky zaťažené vysokým objemom problémových úverov, nebudú môcť poskytovať dostatočný objem nových úverov. Tým sa tento mechanizmus ovplyvňovania sadzieb v súkromnom sektore stáva menej účinným.

Dohľad: kontext: Čo sú to problémové úvery?