Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är nödlidande lån?

12 september 2016

Ett banklån betraktas som “nödlidande” när det gått över 90 dagar utan att låntagaren betalat de överenskomna amorteringarna eller räntorna. Nödlidande lån kallas också för “osäkra fordringar”.

Varför är nödlidande lån ett problem för banker?

Ett fungerande lån ger en bank de ränteintäkter den behöver för att gå med vinst och bevilja nya lån. När kunder inte uppfyllt återbetalningskraven i 90 dagar eller mer, måste banken avsätta mer kapital under antagandet att lånet inte kommer att betalas tillbaka. Det minskar deras förmåga att bevilja nya lån.

För att vara framgångsrika på lång sikt behöver banker hålla de osäkra fordringarna på lägsta möjliga nivå så att de fortfarande kan göra vinst genom nya lån till kunder.

Om en bank har för många osäkra fordringar i sin balansräkning kommer lönsamheten att bli lidande eftersom kreditverksamheten inte längre ger tillräckligt med intäkter. Dessutom kommer banken att behöva sätta pengar åt sidan som ett skyddsnät ifall den någon gång behöver skriva av hela lånebeloppet.

Vad har detta med penningpolitik att göra?

Ekonomin i euroområdet är kraftigt beroende av att banker ger kredit.

De penningpolitiska verktygen utnyttjar detta faktum. ECB kan höja eller sänka de räntor som bankerna måste betala för att låna pengar från ECB. Därigenom kan ECB påverka kreditkostnaden i den privata sektorn och alltså säkerställa att inflationen ligger på nivåer under men nära 2 procent på medellång sikt.

Om banker överbelastas med nödlidande lån kommer de dock inte att kunna ge så mycket kredit, vilket gör denna mekanism för påverkan av räntorna i den privata sektorn mindre effektiv.

Om tillsyn: Vad är nödlidande lån?