Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

С какво се занимава Европейската централна банка и какво означава то за Вас?

1 юни 2018 г. (актуализация – 30 януари 2021 г.)

Служим с гордост на близо 350 милиона европейци, които използват ежедневно еврото

Ще можете ли и утре да купите с парите си същото като днес? Можете ли да разчитате на своята банка и в добри, и в лоши времена? Тук в ЕЦБ над 4000 души работим за това да можете категорично да отговорите с „да“ на тези въпроси!

Централата ни е във Франкфурт, но ние идваме от цяла Европа и говорим 24 различни езика. Освен това работим в тясно сътрудничество с колегите от централната банка във Вашата държава от еврозоната. Ето десет начина, по които нашата работа Ви засяга.

Искаме да можете да разчитате за какво ще Ви стигне заплатата. Ако имате стабилна покупателна способност, това е полезно и за икономиката и заетостта

1. Опазваме стойността на еврото

Не искаме цените да се повишат така, че парите Ви бързо да загубят стойност. Но и не искаме продължителен период на спадащи цени, защото тогава хората отлагат покупките си и това може да забави икономиката и да доведе до загуба на работни места. Ако поддържаме цените стабилни, гражданите и фирмите могат по-лесно да правят планове занапред.

2. Работата ни подпомага икономиката и заетостта

Използваме редица инструменти на паричната политика, за да поддържаме цените стабилни. Това от своя страна подпомага икономиката и допринася за доходите на гражданите и за създаването на работни места. Инструментите ни включват определяне на основни лихвени проценти за икономиката, отпускане на заеми на банките, за да се поддържа потокът от кредити за домакинствата и предприятията, и купуване на активи, за да се подпомогнат условията за финансиране във всички части на икономиката.

Искаме да спестявате и да инвестирате с увереността, че ние бдим над банките и финансовата система

3. Упражняваме надзор над Вашата банка

За да е сигурно, че можете да имате доверие в банките в еврозоната, от 2014 г. насам наблюдаваме доколко те са надеждни и устойчиви; ако установим недостатъци, изискваме от банките да ги коригират. Докато надзора над големите банки извършваме ние самите, за надзора над по-малките работим съвместно с националните надзорни органи.

4. Наблюдаваме доколко е стабилна финансовата система

... за да се уверим, че и в неспокойни времена хората могат да имат достъп до банковите си сметки, предприятията могат да извършват и получават плащания, а инвеститорите – да сключват сделки. Една устойчива система може да устои на сътресения, без това съществено да наруши функционирането ѝ.

Осигуряваме Ви възможността да извършвате сигурни плащания – било то в брой, с карта или онлайн

5. Произвеждаме евробанкнотите

Знаете ли как да разпознаете фалшива банкнота? Заедно с националните централни банки от еврозоната през последните няколко години въведохме в обращение нова серия евробанкноти с осъвременени защитни елементи, които още повече затрудняват фалшифицирането.

6. Грижим се за това да можете да извършвате сигурни електронни плащания

Когато извършвате плащане в евро с карта или онлайн, ние се грижим за това то да се управлява надеждно и ефективно – от собствените ни системи или от системи, които контролираме. Нашите системи са от онези, които дават възможност на банките да прехвърлят за броени секунди парите Ви навсякъде в ЕС.

С грижа за Вашите пари проучваме новите технологии и киберсигурността

7. Проучваме криптоактивите и блоковите вериги

Какво отражение биха могли да имат криптовалутите върху банките и върху Вашите пари? Как новите технологии, на които те се опират, като например блоковите вериги, биха могли да подобрят начина, по който всички извършваме плащания? С такива проучвания се занимава нашият екип по иновациите.

8. Помагаме на Вашата банка да поддържа киберустойчивост

За да бъдат парите Ви защитени от киберпрестъпления, ние обединяваме усилията на финансовата общност да се подготви срещу всякакви киберзаплахи. Това включва тестове за киберустойчивост с помощта на „етични хакери“. Те се опитват да пробият системите на банките, за да установят евентуални слабости в тях.

Тук сме заради Вас. Работим за Вас

9. Независими сме, за да можем да действаме във Ваш интерес

Независимостта ни означава, че не се влияем от краткосрочни политически съображения. Вместо това съсредоточаваме вниманието си върху въпроса какво е най-добро за икономиката в средносрочен план, така че гражданите на еврозоната да имат стабилност.

10. Пред Вас се отчитаме

Нашите действия Ви засягат – милиони граждани и предприятия в еврозоната. Особено рашенията Ви да спестявате или да инвестирате, да вземете или да отдадете средства в кредит. Затова се стремим да обясним действията си пред Вас. Освен това имаме правно задължение да се отчитаме за тях пред Вашите избрани представители в Европейския парламент.

Знаем, че понякога може да е трудно да се свържете с нас.

Но бихме искали да си говорим по-често. Ето нашата страница с данните за контакт. Можете също да се свържете с нас в Twitter, LinkedIn и Instagram.  Освен това можете да ни гостувате в нашия Център за посетители във Франкфурт или да направите виртуално посещение от всяка точка на света!