Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява периодът на изчакване?

14 април 2016 г.(актуализация – 29 януари 2019 г.)

Преди важни заседания членовете на Управителния съвет (който включва шестимата членове на Изпълнителния съвет) и техните заместници спазват така наречения период на изчакване. Това означава, че избягват да правят коментари, които биха могли да повлияят върху очакванията по отношение на решенията по паричната политика през седемте дни преди насрочено заседание по темата. Ето защо непосредствено преди такива заседания общуването с медиите и участниците на пазара (напр. интервюта или речи на конференции) е ограничено.

Защо ЕЦБ спазва период на изчакване? Финансовите пазари са изключително чувствителни към посланията на централната банка, предхождащи заседанията, на които се определят нейните политики. Затова много централни банки прилагат някаква форма на период на изчакване, за да не допуснат прекомерна волатилност на пазара или излишни спекулации преди насрочените заседания, на които може да се вземат решения за лихвените проценти или други решения по паричната политика. (До 2014 г. ЕЦБ наричаше периода на изчакване с термина „пурда“, но промени тази практика поради това, че думата съдържа остарели полови конотации.)

Независимо от това прозрачността продължава да има решаващо значение. ЕЦБ е задължена да обяснява на обществеността и на пазарите основанията за своите политики. Не по-малко важно е създателите на политики да разбират финансовите пазари. Те са каналите, по които действа паричната политика и чрез които в крайна сметка тя оказва влияние върху предприятията и домакинствата. Периодът на изчакване принадлежи към комплекс от ръководни принципи за външните комуникации, одобрен от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет. Тези ръководни принципи им помагат да изпълняват тази важна част от задълженията си, запазвайки същевременно интегритета на ЕЦБ и доверието в нея.

Актуализация: Тази обяснителна статия е актуализирана на 29 януари 2019 г. с повече подробности по темата.