Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är tystnadsperioden?

14 april 2016 (uppdaterad 29 januari 2019)

Ledamöter i ECB-rådet – inklusive sex ledamöter i ECB:s direktion – och deras ersättare iakttar en s.k. tystnadsperiod inför viktiga sammanträden. Det innebär att de inte fäller kommentarer som skulle kunna påverka förväntningar om penningpolitiska beslut under de sju dagar som föregår ett planerat penningpolitiskt sammanträde. De har alltså begränsad kontakt med media och marknadsdeltagare (t.ex. intervjuer eller tal vid konferenser) under perioden inför sådana sammanträden.

Varför iakttar ECB en tystnadsperiod? Finansmarknaderna är ytterst känsliga för vilken information en centralbank går ut med inför sina sammanträden. Många centralbanker har därför någon form av tystnadsperiod för att undvika volatilitet på marknaderna eller onödiga spekulationer inför planerade sammanträden som skulle kunna påverka räntebeslut eller andra penningpolitiska beslut.

Transparens är dock fortfarande mycket viktigt. ECB har en skyldighet att förklara sin politik för allmänheten och marknaderna. Det är lika viktigt att beslutsfattare förstår finansmarknaderna eftersom det är genom dessa kanaler som penningpolitiken verkar och i slutändan får effekter för företag och hushåll. Tystnadsperioden är en del av ett antal vägledande principer om extern kommunikation som ledamöterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden har godkänt. Principerna hjälper ledamöterna i denna centrala del av arbetet och bidrar till att bevara ECB:s integritet och tillförlitlighet.

Texten har uppdaterats den 29 januari 2019 för att ge mer detaljer om ämnet.