Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je tiché období?

14. dubna 2016 (aktualizováno 29. ledna 2019)

Členové Rady guvernérů, mezi nimi také šest členů Výkonné rady, a jejich náhradníci dodržují před důležitými zasedáními tzv. tiché období. To znamená, že se po dobu sedmi dnů před plánovaným zasedáním zdržují výroků, které by mohly ovlivnit očekávání týkající se jejich měnověpolitických rozhodnutí. V důsledku toho jsou před podobnými zasedáními omezeny jejich interakce s médii a účastníky trhu (např. rozhovory či příspěvky na konferencích).

Proč ECB tiché období dodržuje? Finanční trhy jsou mimořádně citlivé na informace, které centrální banky před měnověpolitickými zasedáními poskytují. Mnoho centrálních bank proto uplatňuje určitou formu tichého období, aby tak účinněji předcházelo přílišné volatilitě trhů či zbytečným spekulacím před plánovanými zasedáními, na nichž by mohla být přijata rozhodnutí týkající se úrokové sazby či jiné měnové politiky. (Do roku 2014 nazývala ECB tiché období termínem „parda“. Vzhledem k historickým genderovým konotacím tohoto názvu však došlo k jeho změně.)

Klíčovým tématem nicméně zůstává transparentnost: ECB je povinna poskytovat veřejnosti a trhům vysvětlení svých politik. A pro tvůrce politik je stejně tak důležité rozumět finančním trhům. Ty totiž představují kanály, jejichž prostřednictvím měnová politika působí a v konečném důsledku ovlivňuje podniky a domácnosti. Tiché období je součástí souboru obecných zásad vnější komunikace, které schválili členové Rady guvernérů a Rady dohledu. Tyto obecné zásady jim napomáhají při výkonu této stěžejní součásti jejich práce, přičemž je zachována integrita a důvěryhodnost ECB.

Aktualizace: Tato vysvětlující stránka byla aktualizována 29. ledna 2019 o další podrobnosti k tomuto tématu.