Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat is de 'stille periode'?

14 april 2016 (bijgewerkt op 29 januari 2019)

De leden van de Raad van Bestuur (waartoe ook de zes leden van de Directie behoren) en hun plaatsvervangers nemen vóór belangrijke vergaderingen een zogeheten ‘stille periode’ in acht. Dit betekent dat zij gedurende de zeven dagen die voorafgaan aan een geplande vergadering in de media geen uitspraken doen die van invloed zouden kunnen zijn op de verwachtingen omtrent monetairbeleidsbeslissingen. Hun contacten met de media en met marktdeelnemers (bijv. interviews en toespraken bij conferenties) zijn in de aanloop naar dergelijke vergaderingen dan ook beperkt.

Waarom neemt de ECB een stille periode in acht? De financiële markten zijn extreem gevoelig voor wat een centrale bank voorafgaand aan haar beleidsvergaderingen naar buiten brengt. Daarom houden vele centrale banken vóór geplande vergaderingen waaruit rentebesluiten of andere monetairbeleidsbeslissingen zouden kunnen voortvloeien een soort stille periode aan, om buitensporige marktvolatiliteit of onnodige speculatie te voorkomen. (Tot 2014 noemde de ECB de stille periode ook wel ‘purdah’, maar zij heeft de naam veranderd vanwege de achterhaalde genderconnotaties).

Transparantie blijft desalniettemin van cruciaal belang: de ECB heeft de plicht de overwegingen achter haar beleid aan het publiek en de markten uit te leggen. En het is van even groot belang voor beleidsmakers om de financiële markten te begrijpen – dit zijn immers de kanalen waarlangs het monetair beleid loopt en uiteindelijk zijn invloed uitoefent op bedrijven en huishoudens. De stille periode is onderdeel van een aantal leidende beginselen voor de externe communicatie die de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben goedgekeurd. Deze beginselen helpen hen dit belangrijke onderdeel van hun werk uit te voeren en daarbij de integriteit en geloofwaardigheid van de ECB in stand te houden.

Update: deze explainer is op 29 januari 2019 bijgewerkt met nadere informatie over het onderwerp.