Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to jest okres ciszy informacyjnej?

14 kwietnia 2016 (aktualizacja 29 stycznia 2019)

Przed najważniejszymi posiedzeniami Rady Prezesów jej członkowie (do których należy także sześcioosobowy Zarząd EBC) i członkowie zastępczy przestrzegają tzw. okresu ciszy: przez siedem dni przed zaplanowanym posiedzeniem w sprawie polityki pieniężnej powstrzymują się od wypowiedzi, które mogłyby sugerować, jakie decyzje zapadną. Dlatego w tym okresie ich kontakty z mediami i uczestnikami rynku – np. wywiady lub wystąpienia na konferencjach – są ograniczone.

Dlaczego w EBC obowiązuje okres ciszy? Rynki finansowe są niezwykle wrażliwe na informacje płynące z banku centralnego przed zaplanowanymi posiedzeniami, na których mogą zapaść decyzje dotyczące stóp procentowych lub innych aspektów polityki pieniężnej. Wiele banków centralnych stosuje zatem przed takimi posiedzeniami jakąś formę ciszy informacyjnej, aby uniknąć nadmiernej zmienności rynków i zbędnych domysłów. (W EBC do 2014 roku taki okres nazywano „parda”, od muzułmańskiej praktyki osłaniania kobiet przed oczami obcych, ale zarzucono to przestarzałe określenie ze względu na konotacje genderowe.)

Oczywiście nie może się to odbić na przejrzystości: EBC ma obowiązek wyjaśniać motywy swoich działań uczestnikom rynku i całemu społeczeństwu. Ważne jest także, aby osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki pieniężnej miały dobre wyczucie rynków finansowych, ponieważ właśnie za pośrednictwem tych rynków przekłada się ona na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Przestrzeganie ciszy informacyjnej to jedna z przewodnich zasad komunikacji zewnętrznej przyjętych przez członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru. Zasady te pozwalają im wypełniać swoje obowiązki w tej ważnej dziedzinie, jaką jest komunikacja, bez narażania na szwank dobrego imienia i wiarygodności EBC.

Aktualizacja: Artykuł uzupełniono 29 stycznia 2019 o dodatkowe informacje.