Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamená tiché obdobie?

14. apríla 2016 (aktualizované 29. januára 2019)

Členovia Rady guvernérov – vrátane šiestich členov Výkonnej rady – a ich náhradníci zachovávajú pred kľúčovými zasadaniami takzvané „tiché obdobie“. Znamená to, že počas siedmich dní pred plánovanými menovopolitickými zasadaniami sa vyhýbajú vyjadreniam, ktoré by mohli ovplyvniť očakávania týkajúce sa menovopolitických rozhodnutí. Bezprostredne pred týmito zasadaniami je preto ich interakcia a komunikácia s médiami a účastníkmi trhu (napr. rozhovory alebo vystúpenia na konferenciách) obmedzená.

Z akého dôvodu ECB zachováva tiché obdobie? Finančné trhy reagujú na vyjadrenia centrálnej banky pred jej menovopolitickými zasadaniami nesmierne citlivo. S cieľom predísť nadmernej volatilite na trhu alebo zbytočným špekuláciám pred plánovanými zasadaniami, na ktorých by mohli byť prijaté rozhodnutia týkajúce sa úrokových sadzieb alebo iných aspektov menovej politiky, preto mnohé centrálne banky uplatňujú určitú formu tichého obdobia. (Do roku 2014 ECB používala na označenie tichého obdobia výraz „purdah“, no vzhľadom na jeho zastarané rodové konotácie ho premenovala.)

Hlavnou prioritou však i naďalej zostáva transparentnosť: ECB má voči širokej verejnosti a účastníkom trhu povinnosť zdôvodňovať svoje rozhodnutia o menovej politike. Rovnako dôležité je, aby tvorcovia politík rozumeli finančným trhom – prostredníctvom nich menová politika pôsobí a v konečnom dôsledku ovplyvňuje spoločnosti a domácnosti. Tiché obdobie je jednou zo zásad externej komunikácie schválených členmi Rady guvernérov a Rady pre dohľad, ktoré im umožňujú vykonávať túto dôležitú súčasť ich práce a zároveň zachovávať integritu a dôveryhodnosť ECB.

Aktualizácia z 29. januára 2019: do textu boli pridané dodatočné informácie.