Menu

Výkonná rada

Výkonnú radu tvoria:

  • prezident,
  • viceprezident a
  • štyria ďalší členovia.

Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada.

Zľava:  Philip R. Lane, Luis de Guindos (viceprezident), Isabel Schnabelová, Christine Lagardová (prezidentka), Fabio Panetta a Yves Mersch.

Členovia Výkonnej rady

(február 2020)

Úlohy

  • príprava zasadaní Rady guvernérov,
  • výkon menovej politiky eurozóny v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov (v rámci tejto činnosti Výkonná rada dáva potrebné pokyny národným centrálnym bankám eurozóny),
  • riadenie bežnej činnosti ECB s podporou vrchného riaditeľa pre oblasť služieb Michaela Diemera,
  • výkon určitých právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov (niektoré z nich majú regulačný charakter).

Členovia

Christine Lagarde

Christine Lagardová

prezidentka ECB

životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

viceprezident ECB

životopis
Philip R. Lane

Philip R. Lane

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Frank Elderson

Frank Elderson

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Fabio Panetta

Fabio Panetta

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Isabel Schnabel

Isabel Schnabelová

členka Výkonnej rady ECB

životopis

Funkčné obdobia

Všetci členovia Výkonnej rady sú vymenúvaní na jednorazové osemročné funkčné obdobie. Výnimkou boli prví členovia Výkonnej rady, ktorí boli v roku 1998 vymenovaní na rôzne dlhé obdobia, aby v budúcnosti nebolo potrebné nahradiť vo funkcii všetkých členov v tom istom roku.

Časová os: minulí a súčasní členovia Výkonnej rady