Výkonná rada

Výkonnú radu tvoria:

  • prezident,
  • viceprezident a
  • štyria ďalší členovia.

Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada.

Funkčné obdobia členov Výkonnej rady

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Členovia Výkonnej rady

február 2014

Úlohy

  • príprava zasadaní Rady guvernérov,
  • výkon menovej politiky eurozóny v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov (v rámci tejto činnosti Výkonná rada dáva potrebné pokyny národným centrálnym bankám eurozóny),
  • riadenie bežnej činnosti ECB s podporou vrchného riaditeľa pre oblasť služieb Michaela Diemera,
  • výkon určitých právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov (niektoré z nich majú regulačný charakter).

Členovia

Mario Draghi

Mario Draghi

prezident ECB

životopis
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

viceprezident ECB

životopis
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschlägerová

členka Výkonnej rady ECB

životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Peter Praet

Peter Praet

člen Výkonnej rady ECB

životopis