Výkonná rada

Výkonnú radu tvoria:

  • prezident,
  • viceprezident a
  • štyria ďalší členovia.

Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada.

Back row (left to right): Yves Mersch, Benoît Cœuré, Peter Praet. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Luis de Guindos (Vice-President)

Členovia Výkonnej rady

(september 2018)

Úlohy

  • príprava zasadaní Rady guvernérov,
  • výkon menovej politiky eurozóny v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov (v rámci tejto činnosti Výkonná rada dáva potrebné pokyny národným centrálnym bankám eurozóny),
  • riadenie bežnej činnosti ECB s podporou vrchného riaditeľa pre oblasť služieb Michaela Diemera,
  • výkon určitých právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov (niektoré z nich majú regulačný charakter).

Členovia

Mario Draghi

Mario Draghi

prezident ECB

životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

viceprezident ECB

životopis
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschlägerová

členka Výkonnej rady ECB

životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

člen Výkonnej rady ECB

životopis
Peter Praet

Peter Praet

člen Výkonnej rady ECB

životopis

Funkčné obdobia

Všetci členovia Výkonnej rady sú vymenúvaní na jednorazové osemročné funkčné obdobie. Výnimkou boli prví členovia Výkonnej rady, ktorí boli v roku 1998 vymenovaní na rôzne dlhé obdobia, aby v budúcnosti nebolo potrebné nahradiť vo funkcii všetkých členov v tom istom roku.

Časová os: minulí a súčasní členovia Výkonnej rady