Valde

Valdes sastāvā ietilpst:

  • prezidents;
  • viceprezidents;
  • četri citi locekļi.

Visus locekļus ar kvalificētu balsu vairākumu ieceļ Eiropadome.

Back row (left to right): Yves Mersch, Philip R. Lane, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Mario Draghi (President), Sabine Lautenschläger.

Valdes locekļi

(2019. gada jūlijā)

Pienākumi

  • sagatavot Padomes sanāksmes;
  • īstenot euro zonas monetāro politiku saskaņā ar Padomes apstiprinātajām pamatnostādnēm un lēmumiem. Pildot šos pienākumus, tā sniedz nepieciešamās norādes euro zonas NCB;
  • ar atbalsta funkciju vadītāja Mihaela Dīmera atbalstu pārvaldīt ECB ikdienas darbu;
  • īstenot konkrētas pilnvaras, ko tai deleģējusi Padome. Dažas pilnvaras ir reglamentējošas.

Locekļi

Mario Draghi

Mario Dragi (Mario Draghi)

ECB prezidents

Autobiogrāfija
Luis de Guindos

Luiss de Gindoss (Luis de Guindos)

ECB viceprezidents

Autobiogrāfija
Benoît Cœuré

Benuā Kerē (Benoît Cœuré)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Yves Mersch

Īvs Meršs (Yves Mersch)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Sabine Lautenschläger

Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger)

ECB Valdes locekle

Autobiogrāfija
Philip R. Lane

Filips R. Leins (Philip R. Lane)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija

Amata pilnvaru termiņi

Visus Valdes locekļus ieceļ amatā uz astoņiem gadiem, un to amata pilnvaru termiņu nevar pagarināt. Izņēmums bija pirmās Valdes locekļi, kurus 1998. gadā iecēla uz atšķirīgiem laika periodiem, lai visu Valdes locekļu amata pilnvaru termiņi nebeigtos vienā un tajā pašā gadā.

Bijušo un tagadējo Valdes locekļu amata pilnvaru laika grafiks