EKP juhatus

EKP juhatusse kuuluvad:

  • EKP president ja
  • asepresident ning
  • neli liiget.

Kõik liikmed nimetab ametisse Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega.

EKP juhatuse liikmete ametiajad

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

EKP juhatuse liikmed

Veebruar 2014

Kohustused

  • valmistada ette nõukogu istungeid;
  • rakendada euroala rahapoliitikat kooskõlas nõukogu suuniste ja otsustega ning anda vajalikke juhiseid euroala riikide keskpankadele;
  • juhtida EKP igapäevast tööd koostöös tugiteenuste peakoordinaatoriga (Michael Diemer);
  • kasutada talle nõukogu poolt antud õigusi, sealhulgas regulatiivseid õigusi.

Liikmed

Mario Draghi

Mario Draghi

EKP president

elulookirjeldus
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

EKP asepresident

elulookirjeldus
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Yves Mersch

Yves Mersch

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Peter Praet

Peter Praet

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus