EKP juhatus

EKP juhatusse kuuluvad:

  • EKP president ja
  • asepresident ning
  • neli liiget.

Kõik liikmed nimetab ametisse Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Back row (left to right): Yves Mersch, Benoît Cœuré, Peter Praet. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Luis de Guindos (Vice-President)

EKP juhatuse liikmed

(september 2018)

Kohustused

  • valmistada ette nõukogu istungeid;
  • rakendada euroala rahapoliitikat kooskõlas nõukogu suuniste ja otsustega ning anda vajalikke juhiseid euroala riikide keskpankadele;
  • juhtida EKP igapäevast tööd koostöös tugiteenuste peakoordinaatoriga (Michael Diemer);
  • kasutada talle nõukogu poolt antud õigusi, sealhulgas regulatiivseid õigusi.

Liikmed

Mario Draghi

Mario Draghi

EKP president

elulookirjeldus
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP asepresident

elulookirjeldus
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Yves Mersch

Yves Mersch

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Peter Praet

Peter Praet

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus

EKP juhatuse liikmete ametiajad

Kõik EKP juhatuse liikmed nimetatakse ametisse kaheksaks aastaks ja nende ametiaega ei pikendata. Erandiks oli 1998. aastal ametisse nimetatud esimene juhatus, mille liikmete ametiaeg oli erineva pikkusega, et vältida nende ametiaegade lõppemist samal aastal.

EKP juhatuse liikmete ametiajad