Menu

EKP juhatus

EKP juhatusse kuuluvad:

  • EKP president ja
  • asepresident ning
  • neli liiget.

Kõik liikmed nimetab ametisse Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Fotol vasakult: Philip R. Lane, Luis de Guindos (asepresident), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (president), Fabio Panetta ja Yves Mersch.

EKP juhatuse liikmed

(veebruar 2020)

Kohustused

  • valmistada ette nõukogu istungeid;
  • rakendada euroala rahapoliitikat kooskõlas nõukogu suuniste ja otsustega ning anda vajalikke juhiseid euroala riikide keskpankadele;
  • juhtida EKP igapäevast tööd koostöös tugiteenuste peakoordinaatoriga (Michael Diemer);
  • kasutada talle nõukogu poolt antud õigusi, sealhulgas regulatiivseid õigusi.

Liikmed

Christine Lagarde

Christine Lagarde

EKP president

elulookirjeldus
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP asepresident

elulookirjeldus
Philip R. Lane

Philip R. Lane

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Frank Elderson

Frank Elderson

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Fabio Panetta

Fabio Panetta

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

EKP juhatuse liige

elulookirjeldus

EKP juhatuse liikmete ametiajad

Kõik EKP juhatuse liikmed nimetatakse ametisse kaheksaks aastaks ja nende ametiaega ei pikendata. Erandiks oli 1998. aastal ametisse nimetatud esimene juhatus, mille liikmete ametiaeg oli erineva pikkusega, et vältida nende ametiaegade lõppemist samal aastal.

EKP juhatuse liikmete ametiajad