Menu

Comitetul executiv

Comitetul executiv este alcătuit din:

  • președintă;
  • vicepreședinte și
  • alți patru membri.

Toți membrii sunt numiți de Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată.

De la stânga la dreapta: Philip R. Lane, Luis de Guindos (vicepreședinte), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (președintă), Fabio Panetta și Yves Mersch.

Membrii Comitetului executiv

(februarie 2020)

Responsabilități

  • pregătește ședințele Consiliului guvernatorilor;
  • aplică politica monetară pentru zona euro, în conformitate cu orientările specificate și deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor. În acest sens, Comitetul executiv furnizează instrucțiunile necesare BCN din zona euro;
  • gestionează activitatea zilnică a BCE, cu sprijinul managerului principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer), Michael Diemer;
  • exercită anumite competențe care i-au fost delegate de Consiliul guvernatorilor. Unele dintre acestea au caracter de reglementare.

Membri

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Președinta BCE

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepreședintele BCE

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Frank Elderson

Frank Elderson

Membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Membru al Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Membră a Comitetului executiv al BCE

Curriculum vitae

Mandate

Toți membrii Comitetului executiv sunt numiți pentru un mandat de opt ani care nu poate fi reînnoit. Ca excepție, membrii numiți în cadrul primului Comitet executiv în anul 1998 au primit mandate de durate diferite, pentru a nu fi necesară înlocuirea tuturor membrilor în același an.

Membrii anteriori și actuali ai Comitetului executiv – evoluția în timp