Menu

Izvršni odbor

Izvršni odbor sastoji se od

  • predsjednice
  • potpredsjednika i
  • još četiriju članova.

Sve članove odlukom kvalificirane većine imenuje Europsko vijeće.

Slijeva nadesno: Philip R. Lane, Luis de Guindos (potpredsjednik), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (predsjednica), Fabio Panetta i Yves Mersch.

članovi Izvršnog odbora

(veljača 2020.)

Dužnosti

  • pripremanje sastanaka Upravnog vijeća
  • provođenje monetarne politike za europodručje u skladu sa smjernicama i odlukama Upravnog vijeća, čime daje potrebne upute nacionalnim središnjim bankama europodručja
  • upravljanje svakodnevnim poslovima ESB-a uz potporu glavnog koordinatora za zajedničke poslove Michaela Diemera
  • postupanje prema ovlastima koje mu prenese Upravno vijeće, među kojima su i neke regulatorne ovlasti

Članovi

Christine Lagarde

Christine Lagarde

predsjednica ESB-a

Životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

potpredsjednik ESB-a

Životopis
Philip R. Lane

Philip R. Lane

član Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

član Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Fabio Panetta

Fabio Panetta

član Izvršnog odbora ESB-a

Životopis
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

članica Izvršnog odbora ESB-a

Životopis

Trajanje mandata

Svi članovi Izvršnog odbora imenuju se na mandat u trajanju od osam godina koji se ne može obnoviti. Iznimno su članovi prvog odbora imenovani 1998. dobili mandate različitih trajanja kako ih se ne bi sve moralo zamijeniti iste godine.

Vremenski okvir: bivši i sadašnji članovi Izvršnog odbora