Izvršilni odbor

Izvršilni odbor sestavljajo

  • predsednica,
  • podpredsednik in
  • štirje drugi člani.

Vse člane s kvalificirano večino imenuje Evropski svet.

Back row (left to right): Yves Mersch, Benoît Cœuré, Philip R. Lane . Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Christine Lagarde (President).

Člani Izvršilnega odbora

(november 2019)

Naloge

  • pripravlja seje Sveta ECB;
  • izvaja denarno politiko v euroobmočju v skladu s smernicami in sklepi, ki jih je sprejel Svet ECB. Pri tem Izvršilni odbor daje potrebna navodila nacionalnim centralnim bankam euroobmočja;
  • upravlja tekoče poslovanje ECB ob podpori glavnega koordinatorja podpornih služb Michaela Diemerja;
  • izvaja določene pristojnosti, ki jih je nanj prenesel Svet ECB, vključno z nekaterimi regulativnimi pristojnostmi.

Člani

Christine Lagarde

Christine Lagarde

predsednica ECB

Življenjepis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

podpredsednik ECB

Življenjepis
Fabio Panetta

Fabio Panetta

član Izvršilnega odbora ECB

Yves Mersch

Yves Mersch

član Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

članica Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis
Philip R. Lane

Philip R. Lane

član Izvršilnega odbora ECB

Življenjepis

Mandat članov odbora

Vsi člani Izvršilnega odbora so imenovani za osemletni mandat, ki ga ni mogoče podaljšati. Kot izjema so dobili člani, imenovani v prvi odbor leta 1998, različno dolge mandate, zato da vseh članov ne bi bilo treba zamenjati v istem letu.

Člani Izvršilnega odbora in njihovi mandati