Menu

Directie

De directie van de ECB bestaat uit

  • de president
  • de vicepresident en
  • vier andere leden

Alle leden worden benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Philip R. Lane, Luis de Guindos (vicepresident), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (president), Fabio Panetta en Yves Mersch (v.l.n.r.).

Directieleden

(februari 2020)

Verantwoordelijkheden

  • voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
  • uitvoeren van het monetair beleid in het eurogebied, overeenkomstig de door de Raad van Bestuur uitgevaardigde richtsnoeren en besluiten. Daarbij geeft de directie de nodige instructies aan de nationale centrale banken van het eurogebied;
  • leiding nemen over de lopende zaken van de ECB, met steun van de Chief Services Officer, Michael Diemer;
  • uitoefenen van bepaalde bevoegdheden die de Raad van Bestuur aan de directie heeft gedelegeerd, waaronder enkele van regelgevende aard.

Leden

Christine Lagarde

Christine Lagarde

President van de ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepresident van de ECB

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Directielid van de ECB

Curriculum vitae
Frank Elderson

Frank Elderson

Directielid van de ECB

Curriculum vitae
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Directielid van de ECB

Curriculum vitae
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Directielid van de ECB

Curriculum vitae

Zittingstermijnen

Alle leden van de directie worden benoemd voor een periode van acht jaar, zonder mogelijke verlenging. Bij wijze van uitzondering liepen de zittingstermijnen van de in 1998 benoemde leden van de eerste directie uiteen, om te voorkomen dat alle leden in hetzelfde jaar zouden moeten worden vervangen.

Tijdlijn: voormalige en huidige directieleden