Directie

De Directie bestaat uit

  • de President,
  • de Vice-President en
  • vier andere leden.

Alle leden worden benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Leden van de Directie: zittingstermijnen

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Leden van de Directie

Februari 2014

Verantwoordelijkheden

  • het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
  • het uitvoeren van het monetair beleid overeenkomstig de door de Raad van Bestuur gespecificeerde richtsnoeren en genomen besluiten. Daarbij geeft zij de nodige instructies aan de nationale centrale banken van het eurogebied;
  • het dragen van verantwoordelijkheid voor de lopende zaken van de ECB, met steun van de Chief Services Officer, Michael Diemer;
  • het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden die de Raad van Bestuur aan haar heeft gedelegeerd, waaronder enkele van regelgevende aard.

Leden

Mario Draghi

Mario Draghi

President van de ECB

Curriculum vitae
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

Vice-President van de ECB

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae
Peter Praet

Peter Praet

Lid van de Directie van de ECB

Curriculum vitae