Menu

Direktionen

Direktionen består af

  • ECB's formand
  • næstformand og
  • fire andre medlemmer

Alle direktionsmedlemmer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Fra venstre mod højre: Philip R. Lane, Luis de Guindos (næstformand), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (formand), Fabio Panetta og Yves Mersch.

Direktionens medlemmer

(pr. februar 2020)

Direktionen er ansvarlig for

  • at forberede Styrelsesrådets møder.
  • at gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser.
  • at lede ECB's daglige arbejde, støttet af Chief Services Officer Michael Diemer.
  • at udøve visse beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet. Disse omfatter lovgivningsmæssige beføjelser.

Medlemmer

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Formand for ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Næstformand for ECB

Curriculum vitae
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Frank Elderson

Frank Elderson

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae

Terms of office

Alle medlemmer af Direktionen udnævnes for en periode på otte år. Deres mandat kan ikke fornyes. I 1998 fik medlemmerne af den første direktion undtagelsesvis mandater af forskellig varighed, således at alle medlemmer ikke skulle udskiftes samme år.

Tidslinje: Tidligere og nuværende medlemmer af Direktionen