Direktionen

Direktionen består af

  • ECB's formand
  • næstformand og
  • fire andre medlemmer

Alle direktionsmedlemmer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Medlemmer af Direktionen - mandatperioder

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Direktionens medlemmer

Februar 2014

Direktionen er ansvarlig for

  • at forberede Styrelsesrådets møder.
  • at gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser.
  • at lede ECB's daglige arbejde.
  • at udøve visse beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet. Disse omfatter lovgivningsmæssige beføjelser.

Medlemmer

Mario Draghi

Mario Draghi

Formand for ECB

Curriculum vitae
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

Næstformand for ECB

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Peter Praet

Peter Praet

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae