Direktionen

Direktionen består af

  • ECB's formand
  • næstformand og
  • fire andre medlemmer

Alle direktionsmedlemmer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Back row (left to right): Yves Mersch, Benoît Cœuré, Peter Praet. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Luis de Guindos (Vice-President)

Direktionens medlemmer

(pr. september 2018)

Direktionen er ansvarlig for

  • at forberede Styrelsesrådets møder.
  • at gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser.
  • at lede ECB's daglige arbejde, støttet af Chief Services Officer Michael Diemer.
  • at udøve visse beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet. Disse omfatter lovgivningsmæssige beføjelser.

Medlemmer

Mario Draghi

Mario Draghi

Formand for ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Næstformand for ECB

Curriculum vitae
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Yves Mersch

Yves Mersch

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae
Peter Praet

Peter Praet

Direktionsmedlem, ECB

Curriculum vitae

Terms of office

Alle medlemmer af Direktionen udnævnes for en periode på otte år. Deres mandat kan ikke fornyes. I 1998 fik medlemmerne af den første direktion undtagelsesvis mandater af forskellig varighed, således at alle medlemmer ikke skulle udskiftes samme år.

Tidslinje: Tidligere og nuværende medlemmer af Direktionen