Direktionen

Direktionen består av

  • ordförande,
  • vice ordförande och
  • fyra andra ledamöter

Alla ledamöter utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet.

Back row (left to right): Yves Mersch, Benoît Cœuré, Philip R. Lane . Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Christine Lagarde (President).

Ledamöter i direktionen

(november 2019)

Ansvarsområden

  • Förbereder ECB-rådets sammanträden.
  • Genomför penningpolitiken i euroområdet i enlighet med specificerade riktlinjer och ECB-rådets beslut. Ger euroområdets nationella centralbanker nödvändiga anvisningar.
  • Leder ECB:s löpande arbete med stöd av Chief Services Officer, Michael Diemer.
  • Utövar vissa befogenheter som ECB-rådet delegerat till direktionen. Dessa inkluderar att utfärda regler och förordningar.

Ledamöter

Christine Lagarde

Christine Lagarde

ECB:s ordförande

Meritförteckning
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB:s vice ordförande

Meritförteckning
Fabio Panetta

Fabio Panetta

ledamot av ECB:s direktion

Yves Mersch

Yves Mersch

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Philip R. Lane

Philip R. Lane

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning

Mandatperiod

Ledamöterna i direktionen utses för en mandattid om åtta år, som inte kan förlängas. De ledamöter som utsågs till den första direktionen fick undantagsvis olika långa mandat för att inte alla ledamöter skulle sluta samtidigt.As an exception, the members appointed to the first Board in 1998 received terms of varying lengths so that not all members would need to be replaced in the same year.

Tidslinje: tidigare och nuvarande direktionsledamöter