Direktionen

Direktionen består av

  • ordförande,
  • vice ordförande och
  • fyra andra ledamöter

Alla ledamöter utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet.

Ledamöter av direktionen - mandatperioder

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Ledamöter i direktionen

December 2012

Ansvarsområden

  • Förbereder ECB-rådets sammanträden.
  • Genomför penningpolitiken i euroområdet i enlighet med specificerade riktlinjer och ECB-rådets beslut. Ger euroområdets nationella centralbanker nödvändiga anvisningar.
  • Leder ECB:s löpande arbete med stöd av Chief Services Officer, Michael Diemer.
  • Utövar vissa befogenheter som ECB-rådet delegerat till direktionen. Dessa inkluderar att utfärda regler och förordningar.

Ledamöter

Mario Draghi

Mario Draghi

ECB:s ordförande

Meritförteckning
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

ECB:s vice ordförande

Meritförteckning
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Yves Mersch

Yves Mersch

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning
Peter Praet

Peter Praet

ledamot av ECB:s direktion

Meritförteckning