Johtokunta

Johtokunnan muodostavat

  • EKP:n pääjohtaja
  • EKP:n varapääjohtaja
  • neljä muuta jäsentä.

Eurooppa-neuvosto nimittää kaikki johtokunnan jäsenet määräenemmistöllä.

Johtokunnan jäsenet kautta aikojen

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Johtokunnan jäsenet

Helmikuu 2014

Tehtävät

  • EKP:n neuvoston kokousten valmisteleminen
  • Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella EKP:n neuvoston antamien suuntaviivojen ja päätösten mukaisesti sekä tarvittavien ohjeiden antaminen eurojärjestelmän keskuspankeille
  • EKP:n päivittäisen toiminnan johtaminen palvelujohtaja Michael Diemerin tuella
  • EKP:n neuvoston johtokunnalle tietyissä asioissa siirtämän toimivallan käyttäminen, myös silloin kun on kyse säädösvallasta.

Jäsenet

Mario Draghi

Mario Draghi

EKP:n pääjohtaja

Ansioluettelo
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

EKP:n varapääjohtaja

Ansioluettelo
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Yves Mersch

Yves Mersch

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Peter Praet

Peter Praet

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo