Vykdomoji valdyba

Vykdomoji valdyba susideda iš

  • pirmininko,
  • pirmininko pavaduotojo ir
  • keturių kitų narių

Visus narius skiria Europos Vadovų Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma.

Back row (left to right): Yves Mersch, Benoît Cœuré, Philip R. Lane . Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Christine Lagarde (President).

Vykdomosios valdybos nariai

(2020 m. vasario mėn.)

Pareigos

  • rengti Valdančiosios tarybos posėdžius;
  • įgyvendinti euro zonos pinigų politiką vadovaujantis Valdančiosios tarybos nustatytomis gairėmis ir priimtais sprendimais. Tai atlikdama Vykdomoji valdyba duoda reikiamus nurodymus euro zonos nacionaliniams centriniams bankams;
  • vadovauti ECB einamajai veiklai padedant bendrųjų reikalų valdytojui (Michael Diemer);
  • vykdyti tam tikrus Valdančiosios tarybos jai perduotus įgaliojimus. Kai kurie jų yra reglamentuojančio pobūdžio.

Nariai

Christine Lagarde

Christine Lagarde

ECB Pirmininkė

Gyvenimo aprašymas
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB pirmininko pavaduotojas

Gyvenimo aprašymas
Fabio Panetta

Fabio Panetta

ECB vykdomosios valdybos narys

Yves Mersch

Yves Mersch

ECB vykdomosios valdybos narys

Gyvenimo aprašymas
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

ECB vykdomosios valdybos narė

Gyvenimo aprašymas
Philip R. Lane

Philip R. Lane

ECB vykdomosios valdybos narys

Gyvenimo aprašymas

Kadencijos

Visi Vykdomosios valdybos nariai skiriami tik vienai aštuonerių metų kadencijai. Tik pirmosios, 1998 metais sudarytos Vykdomosios valdybos narių kadencijos buvo skirtingos trukmės, kad visi nariai nesikeistų tais pačiais metais.

Buvę ir esami Vykdomosios valdybos nariai