Bord Eżekuttiv

Il-Bord Eżekuttiv hu magħmul

  • mill-President
  • mill-Viċi President u
  • erba’ membri oħra

Il-membri kollha jinħatru mill-Kunsill Ewropew b'maġġoranza kwalifikata.

Back row (left to right): Yves Mersch, Philip R. Lane, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Mario Draghi (President), Sabine Lautenschläger.

Membri tal-Bord Eżekuttiv

(sa Lulju 2019)

Responsabbiltajiet

  • iħejji l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv;
  • jimplimenta l-politika monetarja taż-żona tal-euro skont il-linji gwida speċifikati u d-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill Governattiv. B'dan ikun qiegħed jagħti l-istruzzjonijiet meħtieġa lill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro;
  • jamministra x-xogħol ta’ kuljum tal-BĊE bl-għajnuna tal-Kap Uffiċjal għas-Servizzi, Michael Diemer
  • jeżerċita ċerti setgħat li jiddelegalu l-Kunsill Governattiv. Dawn jinkludu setgħat ta’ natura regolatorja.

Membri

Mario Draghi

Mario Draghi

President tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Viċi President tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Yves Mersch

Yves Mersch

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera

Termini tal-kariga

Il-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv jinħatru għal perjodu ta' tmien snin li ma jistax jiġġedded. Bħala eċċezzjoni, il-membri maħtura għall-ewwel Bord fl-1998 ingħataw termini ta' tul differenti u għalhekk mhux meħtieġ li l-membri kollha jiġu sostitwiti fl-istess sena.

Sekwenza kronoloġika: Ex-membri u membri attwali tal-Bord Eżekuttiv