Menu

Bord Eżekuttiv

Il-Bord Eżekuttiv hu magħmul

  • mill-President
  • mill-Viċi President u
  • erba’ membri oħra

Il-membri kollha jinħatru mill-Kunsill Ewropew b'maġġoranza kwalifikata.

Mix-xellug għal-lemin: Philip R. Lane, Luis de Guindos (Viċi President), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (President), Fabio Panetta u Yves Mersch.

Membri tal-Bord Eżekuttiv

(Frar 2020)

Responsabbiltajiet

  • iħejji l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv;
  • jimplimenta l-politika monetarja taż-żona tal-euro skont il-linji gwida speċifikati u d-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill Governattiv. B'dan ikun qiegħed jagħti l-istruzzjonijiet meħtieġa lill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro;
  • jamministra x-xogħol ta’ kuljum tal-BĊE bl-għajnuna tal-Kap Uffiċjal għas-Servizzi, Michael Diemer
  • jeżerċita ċerti setgħat li jiddelegalu l-Kunsill Governattiv. Dawn jinkludu setgħat ta’ natura regolatorja.

Membri

Christine Lagarde

Christine Lagarde

President tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Viċi President tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Yves Mersch

Yves Mersch

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera

Termini tal-kariga

Il-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv jinħatru għal perjodu ta' tmien snin li ma jistax jiġġedded. Bħala eċċezzjoni, il-membri maħtura għall-ewwel Bord fl-1998 ingħataw termini ta' tul differenti u għalhekk mhux meħtieġ li l-membri kollha jiġu sostitwiti fl-istess sena.

Sekwenza kronoloġika: Ex-membri u membri attwali tal-Bord Eżekuttiv