Výkonná rada

Ve Výkonné radě ECB zasedá

  • prezident ECB,
  • viceprezident ECB a
  • čtyři další členové rady

Všechny její členy jmenuje Evropská rada na základě rozhodnutí přijatého kvalifikovanou většinou.

Funkční období členů Výkonné rady

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Členové Výkonné rady

Únor 2014

Úkoly

  • příprava zasedání Rady guvernérů
  • provádění měnové politiky v eurozóně na základě rozhodnutí a obecných zásad přijatých Radou guvernérů. Při této činnosti dává Výkonná rada nezbytné pokyny národním centrálním bankám států eurozóny,
  • řízení běžné činnosti ECB,
  • vykonávání pravomocí, které Výkonné radě svěří Rada guvernérů. Mezi tyto pravomoci částečně spadá regulatorní činnost.

Členové Výkonné rady

Mario Draghi

Mario Draghi

prezident ECB

životopis
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

viceprezident ECB

životopis
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

člen Výkonné rady ECB

životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschlägerová

členka Výkonné rady ECB

životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

člen Výkonné rady ECB

životopis
Peter Praet

Peter Praet

člen Výkonné rady ECB

životopis