Menu

Výkonná rada

Ve Výkonné radě ECB zasedá

  • prezident ECB,
  • viceprezident ECB a
  • čtyři další členové rady

Všechny její členy jmenuje Evropská rada na základě rozhodnutí přijatého kvalifikovanou většinou.

Zleva: Philip R. Lane, Luis de Guindos (viceprezident), Isabel Schnabelová, Christine Lagardeová (prezidentka), Fabio Panetta a Yves Mersch.

Členové Výkonné rady

(k únoru 2020)

Úkoly

  • příprava zasedání Rady guvernérů,
  • provádění měnové politiky v eurozóně na základě rozhodnutí a obecných zásad přijatých Radou guvernérů. Při této činnosti dává Výkonná rada nezbytné pokyny národním centrálním bankám států eurozóny,
  • řízení běžné činnosti ECB s podporou vrchního ředitele pro oblast služeb Michaela Diemera,
  • vykonávání pravomocí, které Výkonné radě svěří Rada guvernérů. Mezi tyto pravomoci částečně spadá regulatorní činnost.

Členové Výkonné rady

Christine Lagarde

Christine Lagardeová

prezidentka ECB

životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

viceprezident ECB

životopis
Philip R. Lane

Philip R. Lane

člen Výkonné rady ECB

životopis
Yves Mersch

Yves Mersch

člen Výkonné rady ECB

životopis
Fabio Panetta

Fabio Panetta

člen Výkonné rady ECB

životopis
Isabel Schnabel

Isabel Schnabelová

členka Výkonné rady ECB

životopis

Funkční období

Všichni členové Výkonné rady jsou jmenováni na funkční období osmi let, které nelze prodloužit. Výjimkou bylo jmenování první rady v roce 1998, kdy byli její členové jmenováni na různě dlouhá období tak, aby nebylo nutné nahrazovat všechny členy ve stejném roce.

Časová osa: bývalí a současní členové Výkonné rady