Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет се състои от

  • председател
  • заместник-председател и
  • четирима други членове

Всички членове се назначават от Европейския съвет, който взема решение с квалифицирано мнозинство.

Back row (left to right): Yves Mersch, Philip R. Lane, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Mario Draghi (President), Sabine Lautenschläger.

Членовете на Изпълнителния съвет

(към юли 2019 г.)

Отговорности

  • подготвяне на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ;
  • прилагане на паричната политика на еврозоната в съответствие с установените насоки и взетите от Управителния съвет решения. В тази рамка Изпълнителният съвет дава необходимите указания на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната;
  • ръководене на текущите дейности на ЕЦБ с помощта на главния директор по услугите, Михаел Димер
  • упражняване на определени правомощия, делегирани му от Управителния съвет, включително такива с регулативен характер.

Членове

Mario Draghi

Марио Драги

Председател на ЕЦБ

автобиография
Luis de Guindos

Луис де Гиндос

Заместник-председател на ЕЦБ

автобиография
Benoît Cœuré

Беноа Кьоре

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Yves Mersch

Ив Мерш

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Sabine Lautenschläger

Забине Лаутеншлегер

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Philip R. Lane

Филип Р. Лейн

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография

Мандати

Всички членове на Изпълнителния съвет се назначават за осемгодишен мандат, който не може да бъде подновяван. По изключение членовете, назначени в първия Изпълнителен съвет през 1998 г., имаха мандати с различна продължителност, за да не трябва всички да бъдат заместени в една и съща година.

Хронология: бившите и настоящите членове на Изпълнителния съвет