Menu

Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет се състои от

  • председателя на ЕЦБ
  • заместник-председателя на ЕЦБ и
  • четирима други членове

Всички членове се назначават от Европейския съвет, който взема решение с квалифицирано мнозинство.

От ляво надясно: Филип Р. Лейн, Луис де Гиндос (заместник-председател), Изабел Шнабел, Кристин Лагард (председател), Фабио Панета и Ив Мерш.

Членовете на Изпълнителния съвет

(февруари 2020 г.)

Отговорности

  • подготвяне на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ;
  • прилагане на паричната политика на еврозоната в съответствие с установените насоки и взетите от Управителния съвет решения. В тази рамка Изпълнителният съвет дава необходимите указания на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната;
  • ръководене на текущите дейности на ЕЦБ с помощта на главния директор по услугите, Михаел Димер
  • упражняване на определени правомощия, делегирани му от Управителния съвет, включително такива с регулативен характер.

Членове

Christine Lagarde

Кристин Лагард

Председател на ЕЦБ

автобиография
Luis de Guindos

Луис де Гиндос

Заместник-председател на ЕЦБ

автобиография
Philip R. Lane

Филип Р. Лейн

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Yves Mersch

Ив Мерш

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Fabio Panetta

Фабио Панета

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Isabel Schnabel

Изабел Шнабел

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография

Мандати

Всички членове на Изпълнителния съвет се назначават за осемгодишен мандат, който не може да бъде подновяван. По изключение членовете, назначени в първия Изпълнителен съвет през 1998 г., имаха мандати с различна продължителност, за да не трябва всички да бъдат заместени в една и съща година.

Хронология: бившите и настоящите членове на Изпълнителния съвет