Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет се състои от

  • председател
  • заместник-председател и
  • четирима други членове

Всички членове се назначават от Европейския съвет, който взема решение с квалифицирано мнозинство.

Членове на Изпълнителния съвет - мандати

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Членовете на Изпълнителния съвет

Fфевруари 2014 г.

Отговорности

  • подготвяне на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ;
  • прилагане на паричната политика на еврозоната в съответствие с установените насоки и взетите от Управителния съвет решения. В тази рамка Изпълнителният съвет дава необходимите указания на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната;
  • ръководене на текущите дейности на ЕЦБ;
  • упражняване на определени правомощия, делегирани му от Управителния съвет, включително такива с регулативен характер.

Членове

Mario Draghi

Марио Драги

Председател на ЕЦБ

автобиография
Vítor Constâncio

Витор Констанцио

Заместник-председател на ЕЦБ

автобиография
Benoît Cœuré

Беноа Кьоре

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Sabine Lautenschläger

Забине Лаутеншлегер

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Yves Mersch

Ив Мерш

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография
Peter Praet

Петер Прат

Член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

автобиография