Zarząd

Skład Zarządu:

  • prezes
  • wiceprezes
  • czterech członków

Wszyscy członkowie są mianowani przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną.

Back row (left to right): Yves Mersch, Philip R. Lane, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Mario Draghi (President), Sabine Lautenschläger.

Członkowie Zarządu

(lipiec 2019)

Obowiązki

  • przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów
  • realizacja polityki pieniężnej strefy euro zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów oraz przekazywanie niezbędnych instrukcji w tym zakresie krajowym bankom centralnym strefy euro
  • zarządzanie bieżącą działalnością EBC, z pomocą Szefa Służb (Michael Diemer)
  • wykonywanie określonych uprawnień przekazanych Zarządowi w drodze delegacji przez Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym

Członkowie

Mario Draghi

Mario Draghi

Prezes EBC

życiorys
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Wiceprezes EBC

życiorys
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Członek Zarządu EBC

życiorys
Yves Mersch

Yves Mersch

Członek Zarządu EBC

życiorys
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Członek Zarządu EBC

życiorys
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Członek Zarządu EBC

życiorys

Kadencje

Członkowie Zarządu są powoływani na nieodnawialną ośmioletnią kadencję. Jedynym wyjątkiem był pierwszy Zarząd z 1998, w którym kadencje były różnej długości, tak aby nie trzeba było potem wymienić całego składu w jednym roku.

Oś czasu: kadencje byłych i obecnych członków Zarządu