Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

  • prezes,
  • wiceprezes,
  • czterech członków.

Wszyscy członkowie są mianowani przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną.

Kadencje członków Zarządu

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Członkowie Zarządu

Luty 2014

Obowiązki

  • przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów,
  • realizacja polityki pieniężnej strefy euro zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów oraz przekazywanie niezbędnych instrukcji w tym zakresie krajowym bankom centralnym strefy euro,
  • zarządzanie bieżącą działalnością EBC, z pomocą Szefa Służb (Michael Diemer),
  • wykonywanie określonych uprawnień przekazanych Zarządowi w drodze delegacji przez Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym.

Członkowie

Mario Draghi

Mario Draghi

Prezes EBC

życiorys
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

Wiceprezes EBC

życiorys
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Członek Zarządu EBC

życiorys
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Członek Zarządu EBC

życiorys
Yves Mersch

Yves Mersch

Członek Zarządu EBC

życiorys
Peter Praet

Peter Praet

Członek Zarządu EBC

życiorys