Menu

Zarząd

Skład Zarządu:

  • prezes
  • wiceprezes
  • czterech członków

Wszyscy członkowie są mianowani przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną.

Od lewej: Philip R. Lane, Luis de Guindos (wiceprezes), Isabel Schnabel, Christine Lagarde (prezes), Fabio Panetta i Yves Mersch.

Członkowie Zarządu

(luty 2020)

Obowiązki

  • przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów
  • realizacja polityki pieniężnej strefy euro zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów oraz przekazywanie niezbędnych instrukcji w tym zakresie krajowym bankom centralnym strefy euro
  • zarządzanie bieżącą działalnością EBC, z pomocą Szefa Służb (Michael Diemer)
  • wykonywanie określonych uprawnień przekazanych Zarządowi w drodze delegacji przez Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym

Członkowie

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Prezes EBC

życiorys
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Wiceprezes EBC

życiorys
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Członek Zarządu EBC

życiorys
Frank Elderson

Frank Elderson

Członek Zarządu EBC

życiorys
Fabio Panetta

Fabio Panetta

Członek Zarządu EBC

życiorys
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

Członkini Zarządu EBC

życiorys

Kadencje

Członkowie Zarządu są powoływani na nieodnawialną ośmioletnią kadencję. Jedynym wyjątkiem był pierwszy Zarząd z 1998, w którym kadencje były różnej długości, tak aby nie trzeba było potem wymienić całego składu w jednym roku.

Oś czasu: kadencje byłych i obecnych członków Zarządu