Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Frank Elderson

Ledamot av ECB:s direktion

Födelsedatum

18 maj 1970

Födelseort

Utrecht, Nederländerna

Utbildning
1995

Masterexamen i juridik, Columbia Law School

1994

Masterexamen i nederländsk lagstiftning, University of Amsterdam

1993–1994

Studier vid Universidad de Zaragoza

Karriär
Sedan 2021

Vice ordförande för tillsynsnämnden, Europeiska centralbanken

Sedan 2020

Ledamot av Europeiska centralbankens direktion

2018–2020

Ledamot av Baselkommittén för banktillsyn

2018–2020

Ledamot i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

2014–2018

Ledamot i EU:s gemensamma resolutionsnämnd

2011–2020

Direktionsledamot, De Nederlandsche Bank

2007–2011

Chefsjurist och direktör för rättstjänster, De Nederlandsche Bank

2006–2007

Chef för tillsynsenheten med ansvar för ABN AMRO, De Nederlandsche Bank

2003

Förordnande vid avdelningen för rättstjänster, Europeiska centralbanken

1999–2006

Olika (lednings)positioner vid avdelningen för rättstjänster, De Nederlandsche Bank

1995–1999

Advokat specialiserad på EU:s konkurrenslagstiftning, Houthoff Advocaten

Relevant yrkesverksamhet
Sedan 2020

Medordförande för arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella risker vid Baselkommittén för banktillsyn

2018–2022

Förste ordförande för det nybildade NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System)

2016–2020

Ordförande för De Nederlandsche Banks plattform för hållbar finansiering

2007–2011 och
1999–2006

Medlem i Eurosystemets/ECBS rättskommitté