Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Frank Elderson

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Ημερομηνία γέννησης

18 Μαΐου 1970

Τόπος γέννησης

Ουτρέχτη, Κάτω Χώρες

Τίτλοι σπουδών
1995

Master of Laws, Columbia Law School

1994

Μεταπτυχιακός τίτλος στο ολλανδικό δίκαιο, Universiteit van Amsterdam

1993 - 1994

Σπουδές στο Universidad de Zaragoza

Επαγγελματική σταδιοδρομία
Από το 2021

Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Από το 2020

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2018 - 2020

Μέλος της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία

2018 - 2020

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2014 - 2018

Μέλος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της ΕΕ

2011 - 2020

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της De Nederlandsche Bank

2007 - 2011

Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της De Nederlandsche Bank

2006 - 2007

Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας για την ABN AMRO, De Nederlandsche Bank

2003

Απόσπαση στις Νομικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

1999 - 2006

Διάφορες (διευθυντικές) θέσεις στις Νομικές Υπηρεσίες της De Nederlandsche Bank

1995 - 1999

Δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, Houthoff Advocaten

Επιλεγμένες επαγγελματικές δραστηριότητες
Από το 2020

Συμπρόεδρος της Ομάδας δράσης για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία

2018 - 2022

Πρώτος Πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

2016 - 2020

Πρόεδρος της Πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της De Nederlandsche Bank

2007 - 2011 και
1999 - 2006

Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ