Menu

Organizacija

ESB je službena institucija EU-a koja ima središnju ulogu u Eurosustavu i jedinstvenom nadzornom mehanizmu.

U ESB-u u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, radi više od 3500 zaposlenika iz cijele Europe. Oni obavljaju različite zadatke u bliskoj suradnji s nacionalnim središnjim bankama u Eurosustavu, a u provođenju nadzora banaka surađuju s nacionalnim nadzornim tijelima u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Tko je tko?

Predsjednica ESB-a je Christine Lagarde, a potpredsjednik je Luis de Guindos. Upravno vijeće glavno je tijelo nadležno za odlučivanje. Sastoji se od šest članova Izvršnog odbora i guvernera središnjih banaka 19 država europodručja.Pravo glasa u Upravnom vijeću

U Upravnom se vijeću u skladu sa sustavom rotacije izmjenjuju guverneri nacionalnih središnjih banaka s pravom glasa. Saznajte kako se donose odluke i zašto je uvedena rotacija prava glasa.