Menu

Slovenija

1 EUR = 239,640 SIT (slovenskih tolara)

Rok za zamjenu novčanica slovenskih tolara za eure nije ograničen.

lice novčanice od 10 slovenskih tolara naličje novčanice od 10 slovenskih tolara

Novčanica od 10 slovenskih tolara
Apoen: 10 SIT
Motiv: Primož Trubar

lice novčanice od 20 slovenskih tolara naličje novčanice od 20 slovenskih tolara

Novčanica od 20 slovenskih tolara
Apoen: 20 SIT
Motiv: Janez Vajkard Valvasor

lice novčanice od 50 slovenskih tolara naličje novčanice od 50 slovenskih tolara

Novčanica od 50 slovenskih tolara
Apoen: 50 SIT
Motiv: Jurij Vega

lice novčanice od 100 slovenskih tolara naličje novčanice od 100 slovenskih tolara

Novčanica od 100 slovenskih tolara
Apoen: 100 SIT
Motiv: Rihard Jakopič

lice novčanice od 200 slovenskih tolara naličje novčanice od 200 slovenskih tolara

Novčanica od 200 slovenskih tolara
Apoen: 200 SIT
Motiv: Iacobus Gallus

lice novčanice od 500 slovenskih tolara naličje novčanice od 500 slovenskih tolara

Novčanica od 500 slovenskih tolara
Apoen: 500 SIT
Motiv: Jože Plečnik

lice novčanice od 1.000 slovenskih tolara naličje novčanice od 1.000 slovenskih tolara

Novčanica od 1.000 slovenskih tolara
Apoen: 1.000 SIT
Motiv: France Prešeren

lice novčanice od 5.000 slovenskih tolara naličje novčanice od 5.000 slovenskih tolara

Novčanica od 5.000 slovenskih tolara
Apoen:
5.000 SIT Motiv: Ivana Kobilca

lice novčanice od 10 000 slovenskih tolara naličje novčanice od 10 000 slovenskih tolara

Novčanica od 10 000 slovenskih tolara
Apoen: 10 000 SIT
Motiv: Ivan Cankar

lice novčanice od 1.000 slovenskih tolara naličje novčanice od 1.000 slovenskih tolara

Novčanica od 1.000 slovenskih tolara
Apoen: 1.000 SIT
Motiv: France Prešeren

lice novčanice od 5.000 slovenskih tolara naličje novčanice od 5.000 slovenskih tolara
lice novčanice od 5.000 slovenskih tolara naličje novčanice od 5.000 slovenskih tolara

Novčanica od 5.000 slovenskih tolara
Apoen: 5.000 SIT
Motiv: Ivana Kobilca

lice novčanice od 10 000 slovenskih tolara naličje novčanice od 10 000 slovenskih tolara

Novčanica od 10 000 slovenskih tolara
Apoen: 10 000 SIT
Motiv: Ivan Cankar