Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Christine Lagardová

Prezidentka Európskej centrálnej banky

Dátum narodenia

1. januára 1956

Miesto narodenia

Paríž, Francúzsko

Vzdelanie
1980

magisterský titul v odbore obchodné právo, diplom vyšších špecializovaných štúdií (DESS) v odbore obchodné a pracovné právo, právnická fakulta Univerzity Paríž X

1977

magisterský titul v odbore ekonomika a financie, Sciences Po Aix en Provence

1977

magisterský titul v odbore americká literatúra, umelecká vysoká škola v Avignone

Pracovné skúsenosti
od novembra 2019

prezidentka Európskej centrálnej banky
predsedníčka Európskeho výboru pre systémové riziká
členka predstavenstva Banky pre medzinárodné zúčtovanie
členka G7
členka G20

2011 – 2019

riaditeľka Medzinárodného menového fondu, Washington, D.C.

2007 – 2011

ministerka hospodárstva a financií Francúzska
francúzske predsedníctvo Európskej únie v druhom polroku 2008
predsedníctvo Rady ECOFIN
francúzske predsedníctvo skupiny G20 v roku 2011
predsedníctvo skupiny G20 v zložení ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk

2007

ministerka pôdohospodárstva a rybolovu Francúzska

2005 – 2007

ministerka obchodu Francúzska

1999 – 2005

globálna predsedníčka medzinárodnej advokátskej kancelárie Baker McKenzie, Chicago, Spojené štáty

1995 – 1999

členka globálneho výkonného výboru a konateľka parížskej kancelárie spoločnosti Baker McKenzie

1981 – 1999

advokátka medzinárodných firiem pôsobiaca najmä v oblasti obchodného práva, fúzií a akvizícií, antitrustového práva, pracovného práva a arbitrážnych konaní

1980 – 1982

lektorka v oblasti zmluvného práva na právnickej fakulte Univerzity Paríž X

Medzinárodné akademické vyznamenania

University of Leuven – čestný titul

Smith College – čestný titul

University of Montreal – čestný doktorát

Universidad del Pacifico – diplom čestného člena

Washington College – čestný titul

Claremont McKenna College – čestný titul

Robinson College, Cambridge – čestné členstvo

Ocenenia a funkcie
2021

Veliteľka francúzskeho Národného radu za zásluhy

2020

Druhé miesto v rebríčku 100 najvplyvnejších žien sveta, ktorý zostavuje magazín Forbes

2019

Druhé miesto v rebríčku 100 najvplyvnejších žien sveta, ktorý zostavuje magazín Forbes
Ocenenie Distinguished Alumna Award od Holton-Arms School pre významných absolventov
Ocenenie Distinguished International Leadership Award od Atlantickej rady
Humanitárne ocenenie CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) za rok 2019
Členstvo v sieti International Gender Champions a spolupredsedníctvo jej finančného centra

2018

Účasť v poradnom výbore skupiny G7 pre rodovú rovnosť
Veliteľka džibutského Národného radu 27. júna
Členstvo v Institute of Banking
Ocenenie World Leader Award nadácie Appeal of Conscience Foundation

2017

Ocenenie Global Women's Leadership Award od Medzinárodného
plánovacieho výboru Globálneho samitu žien

2016

Účasť na paneli generálneho tajomníka OSN na vysokej úrovni pre posilnenie hospodárskeho postavenia žien
Ocenenie Global Leadership Award od Columbia University School of International Public Affairs
Čestná medaila Muhammada bin Rášida pre ženy
Ocenenia Woman of the Year a Lifetime Achievement Award časopisu Glamour

2015

Čestné uznanie od spoločnosti Baker McKenzie
Čestné predsedníctvo kampane Holton-Arms School na získavanie finančných prostriedkov
Predsedníctvo čestného výboru americko-kanadského turné francúzskeho štátneho orchestra

2014

Ocenenie Inaugural Global Achievement Award od nadácie Global Foundation
Členstvo v rade guvernérov Conference of Montreal
Ocenenie Diplomat roka udeľované časopisom Foreign Policy Magazine

2013

Veľkodôstojníčka Národného radu Republiky Pobrežie Slonoviny
Členstvo v správnej rade Holton-Arms School

2012

Ocenenie „Hipólito Unanue al Mérito Económico – Financiero“ udelené Peruánskou republikou
Dôstojníčka Národného radu Čestnej légie
Ocenenie Globalist of the Year Award Kanadskej medzinárodnej rady
Ocenenie Leadership Award 2012 Únie arabských bánk

2011

Členstvo v správnej rade Sciences Po
Ocenenie Global Citizenship Award Atlantickej rady za rok 2011
Členstvo v správnej rade Svetového ekonomického fóra
Ocenenie Transatlantic Leadership Award Európskeho inštitútu

Vybrané publikácie

A Global Imperative to Empower Women, Finance & Development, MMF, marec 2019

How Policymakers Should Regulate Cryptoassets and Fintech, Finance & Development, MMF, marec 2018

The Voice of Youth, Finance & Development, MMF, jún 2017

Path to Development, Finance & Development, MMF, jún 2015

Focus, Flexibility, Service, Finance & Development, MMF, september 2014

Dare the Difference, Finance & Development, MMF, jún 2013

Fragmentation Risks, Finance & Development, MMF, september 2012

Breaking New Grounds in French Labor Law, 1982