Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on vaikimisperiood?

14. aprill 2016 (ajakohastatud 29. jaanuaril 2019)

EKP võtmetähtsusega istungitele eelneb EKP nõukogu liikmete (sh EKP juhatuse kuus liiget) ja nende asendusliikmete vaikimisperiood. See tähendab, et asjassepuutuvale istungile eelneva seitsme päeva jooksul hoiduvad nad väljendamast seisukohti, mis võiksid mõjutada rahapoliitiliste otsustega seotud ootusi. Seega on nõukogu liikmete suhtlus (nt intervjuud ja kõned konverentsidel) meediakanalite ja turuosalistega sel ajavahemikul piiratud.

Miks EKP sellisest vaikimisperioodist kinni peab? Finantsturud on väga tundlikud info suhtes, mida keskpank oma rahapoliitikaistungite eel avaldab. Seepärast rakendavad paljud keskpangad mingis vormis vaikimisperioodi, et aidata vältida turgude ülemäärast volatiilsust ja tarbetuid spekulatsioone kavakohaste istungite eel, kus võidakse vastu võtta otsuseid intressimäärade või muude rahapoliitiliste küsimuste kohta.

Läbipaistvuse põhimõte on siiski endiselt väga oluline: EKP on kohustatud selgitama oma otsuste aluseks olevaid kaalutlusi üldsusele ja turgudele. Sama tähtis on, et poliitikakujundajad saaksid aru finantsturgude funktsioneerimisest – need on kanalid, mille kaudu rahapoliitika toimib ning avaldab mõju ettevõtetele ja kodumajapidamistele. Vaikimisperiood on osa avalike suhete aluspõhimõtetest, mille EKP nõukogu ja järelevalvenõukogu on kehtestanud. Avalike suhete aluspõhimõtted aitavad neil täita oma olulisi töökohustusi, säilitades samal ajal EKP terviklikkuse ja usaldusväärsuse.

Teemat ajakohastati 29. jaanuaril 2019.

Muud seonduvad teemad