Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mikä on keskuspankki?

10.7.2015

Keskuspankki on viranomainen, joka vastaa yksittäisen maan tai kokonaisen maaryhmän valuutasta sekä säätelee rahan määrää eli kirjaimellisesti sitä, kuinka paljon rahaa on kierrossa. Useimmiten keskuspankkien päätavoitteena on ylläpitää hintavakautta. Joissakin maissa laki lisäksi velvoittaa keskuspankin edistämään täystyöllisyyttä.

Yksi kaikkien keskuspankkien tärkeimmistä rahapolitiikan välineistä on rahan hinnan määrääminen ohjauskorkoja säätelemällä. Keskuspankki ei ole liikepankki. Yksityishenkilö ei voi avata tiliä keskuspankissa tai pyytää keskuspankilta lainaa, eikä keskuspankki viranomaisena pyri tuottamaan voittoa.

Keskuspankki toimii liikepankkien pankkina. Tällä tavoin se vaikuttaa rahan määrään ja luotonantoon taloudessa pyrkimyksenään pitää hintataso vakaana. Liikepankit voivat kääntyä keskuspankin puoleen, kun ne haluavat lainata rahaa – yleensä kattaakseen erittäin lyhyen aikavälin rahoitustarpeitaan. Voidakseen lainata rahaa keskuspankilta liikepankkien täytyy antaa vakuuksia eli valtion tai yritysten joukkovelkakirjojen kaltaisia arvopapereita, jotka toimivat vakuutena sille, että liikepankki maksaa lainan takaisin.

Liikepankkien oma rahoituksenhankinta perustuu enimmäkseen lyhytaikaisiin talletuksiin, mutta niiden myöntämät lainat ovat useimmiten pitkäaikaisia. Tästä saattaa aiheutua maksuvalmiusongelmia eli tilanne, jossa pankilla on periaatteessa riittävästi varoja erääntyvän velan takaisinmaksuun mutta se ei pysty muuntamaan niitä käteiseksi riittävän nopeasti. Silloin keskuspankki voi auttaa liikepankkia viime käden luotonantajana. Näin se myös pyrkii varmistamaan, että rahoitusjärjestelmä pysyy vakaana. Keskuspankeilla voi olla rahapolitiikan lisäksi myös useita muita tehtäviä. Yleensä ne huolehtivat setelien ja kolikoiden liikkeeseenlaskusta. Usein ne myös varmistavat, että rahoitusvälineiden kaupassa ja pankkitoiminnassa tarvittavat maksujärjestelmät toimivat ongelmitta, pitävät valuuttavarantoja sekä tiedottavat suurelle yleisölle taloudesta. Lisäksi useat keskuspankit edistävät rahoitusjärjestelmän vakautta valvomalla liikepankkeja ja varmistamalla, että ne eivät luotonannossaan ota liikaa riskejä.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

ECB tasks ECB organisation