Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är räntan på den huvudsakliga refinansieringstransaktionen?

13 september 2018

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar från ECB för en vecka. När de gör det måste de lämna säkerheter för att garantera att pengarna betalas tillbaka.

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är en av de tre räntesatser som ECB sätter var sjätte vecka, som del i sitt arbetet att hålla priserna i euroområdet stabila.

De andra två räntorna är räntan på utlåningsfaciliteten, som är den ränta till vilken banker kan låna pengar från ECB över natten (det kostar dem mer än att låna för en vecka), och räntan på inlåningsfaciliteten, som anger den ränta bankerna får – eller måste betala i ett läge med negativa räntor – för att sätta in pengar på ECB över natten.

SEE ALSO

Find out more about related content