Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är kassakrav?

11 augusti 2016 (uppdaterat den 8 november 2023)

Banker i euroområdet måste hålla ett visst belopp av finansiella medel på sina konton hos sin nationella centralbank i Eurosystemet. Dessa reserver kallas kassakravsmedel. Bankernas kassakrav fastställs vanligtvis för en period på sex till sju veckor, kallat ”uppfyllandeperiod för kassakrav”. Före varje uppfyllandeperiod beräknas bankernas kassakrav som 1 % av specifika skulder i deras balansräkningar – främst kundinlåning och räntebärande värdepapper med löptider på upp till två år.

Bankerna måste se till att den genomsnittliga nivån på de medel som står på deras konton uppfyller deras kassakrav under uppfyllandeperioden. Bankerna behöver därför inte hålla det exakta kassakravet under hela uppfyllandeperioden – det gör det möjligt för dem att reagera på kortfristiga förändringar på penningmarknaderna genom att sätta in eller ta ut medel från sina reserver. Detta bidrar i sin tur till att stabilisera penningmarknadsräntorna. Det totala kassakravet för bankerna i euroområdet publiceras dagligen på liquidity analysis section (enbart på engelska) på vår webbplats.

I slutet av uppfyllandeperioden betalar de nationella centralbankerna i euroområdet ränta på de kassakrav som bankerna håller hos dem. Fram till oktober 2022 var den ränta som betalades samma som på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Den sänktes sedan till samma ränta som på inlåningsfaciliteten, innan den fastställdes till 0 % i juli 2023. Enligt de nuvarande reglerna gäller följande: på de medel på bankers konton som överstiger kassakraven utgår en ränta på 0 procent när räntan på inlåningsfaciliteten är över 0 procent och till räntan på inlåningsfaciliteten när den är under 0 procent.

Om banker inte uppfyller sina kassakrav har ECB enligt EU-lagstiftningen befogenhet att ålägga en sanktion som är proportionell till underskottet. Det finns många olika skäl att banker inte uppfyller sina kassakrav, ofta är dessa skäl kopplade till tekniska eller operativa fel snarare än att en bank saknar tillräckliga innehav av medel hos den nationella centralbanken. Banker kan även ha medel på andra konton än det vanliga kontot, till exempel i inlåningsfaciliteten. Ett åsidosättande av kassakravet betyder således inte nödvändigtvis att en bank inte hade tillräckligt med medel.

SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

Få reda på mer

Kassakrav