Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to povinné minimální rezervy?

11. srpna 2016 (poslední aktualizace 8. listopadu 2023)

Banky v eurozóně jsou povinny držet na běžném účtu u své národní centrální banky (NCB) v Eurosystému určitou částku finančních prostředků. Tyto prostředky se nazývají povinné minimální rezervy. Povinné minimální rezervy bank se obvykle určují na období šesti až sedmi týdnů – tzv. udržovací období pro povinné minimální rezervy. Před začátkem každého udržovacího období se povinné minimální rezervy bank vypočítávají jako 1 % specifických závazků v jejich rozvahách – především klientských vkladů a dluhových cenných papírů se splatností do dvou let.

Banky musí zajistit, aby průměrná úroveň rezerv na jejich běžném účtu splňovala v průběhu udržovacího období jejich povinné minimální rezervy. Banky proto nemusí udržovat přesnou výši povinných minimálních rezerv po celé udržovací období, což jim umožňuje reagovat na krátkodobé změny na peněžních trzích zvýšením nebo výběrem prostředků v rezervách. To pak pomáhá stabilizovat úrokové sazby na peněžním trhu. Celkové povinné minimální rezervy bank v eurozóně jsou každý den zveřejňovány na našich internetových stránkách v části Liquidity analysis.

Na konci udržovacího období platí NCB zemí eurozóny úroky z povinných minimálních rezerv, které u nich banky drží. Do října 2022 se vyplácené úroky rovnaly úrokové sazbě hlavních refinančních operací. Následně byly sníženy na úroveň sazby vkladové facility a poté byly v červenci 2023 stanoveny na 0 %. Podle stávajících pravidel se veškeré finanční prostředky na běžných účtech bank, které překračují povinné minimální rezervy, úročí 0 %, pokud sazba vkladové facility převyšuje 0 %, a pokud je nižší než 0 %, pak sazbou vkladové facility.

Pokud banky nesplní svou povinnost minimálních rezerv, má ECB podle právních předpisů EU pravomoc uložit sankci úměrnou schodku. Existuje mnoho různých důvodů, proč banky případně neplní své povinnosti minimálních rezerv, což často souvisí spíše s technickými nebo provozními chybami než s tím, že by banka u národní centrální banky nedržela dostatečný celkový objem prostředků. Banky mohou rovněž držet prostředky na jiném než běžném účtu, například v rámci vkladové facility. Porušení povinnosti minimálních rezerv tedy nutně neznamená, že banka neměla dostatečné zdroje.

VIZ TAKÉ

Související informace

Zjistit více

Minimální rezervy