Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj so obvezne rezerve?

11. avgust 2016 (spremenjeno 8. novembra 2023)

Banke v euroobmočju morajo na tekočem računu, ki ga imajo pri svoji nacionalni centralni banki v Eurosistemu, vedno vzdrževati določen znesek sredstev. Ta sredstva se imenujejo obvezne rezerve. Zahtevana raven obveznih rezerv je navadno določena za obdobje šestih do sedmih tednov, ki se imenuje »obdobje izpolnjevanja obveznih rezerv«. Pred začetkom vsakega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv se obvezne rezerve bank izračunajo kot 1% nekaterih obveznosti v bilanci stanja bank – predvsem vlog komitentov in dolžniških vrednostnih papirjev z dospelostjo do dveh let.

Banke morajo zagotoviti, da povprečna raven rezerv na tekočem računu v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv izpolnjuje zahteve po obveznih rezervah. Bankam zato ni treba imeti točnega zneska obveznih rezerv v celotnem obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv, kar jim omogoča, da se na kratkoročne spremembe na denarnih trgih odzovejo z dodajanjem ali umikanjem sredstev iz svojih rezerv. To pa po drugi strani prispeva k stabilizaciji obrestnih mer denarnega trga. Skupne obvezne rezerve vseh bank v euroobmočju se vsak dan objavljajo na spletnem mestu v razdelku o analizi likvidnosti.

Ob koncu vsakega obdobja izpolnjevanja nacionalne centralne banke v euroobmočju izplačajo obresti na obvezne rezerve, ki so jih v tem obdobju banke hranile pri njih. Do oktobra 2022 je bila obrestna mera za te obresti enaka obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja. Nato je bila zmanjšana na raven obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita, julija 2023 pa je bila določena na ravni 0%. Po sedanjih pravilih se vsa sredstva na tekočih računih bank, ki presegajo obvezne rezerve, obrestujejo po 0-odstotni stopnji, kadar je obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita višja od 0%, in po obrestni meri za odprto ponudbo mejnega depozita, kadar je pod 0%.

Če banke ne izpolnjujejo zahtev po obveznih rezervah, ima ECB po zakonodaji EU pooblastilo, da naloži sankcije, ki so sorazmerne s primanjkljajem sredstev. Obstaja več razlogov, zakaj banka ne izpolnjuje zahtev po obveznih rezervah. Ti so pogosto povezani s tehničnimi ali operativnimi napakami in ne s pomanjkanjem skupnih imetij sredstev pri nacionalni centralni banki. Banke lahko razen na tekočem računu sredstva hranijo tudi na drugih računih, na primer v odprti ponudbi mejnega depozita. Kršitev zahteve po obveznih rezervah torej ne pomeni nujno, da banka ni imela zadostnih sredstev.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi