Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kas yra privalomųjų atsargų reikalavimai?

2016 m. rugpjūčio 11 d. (atnaujinta 2023 m. lapkričio 8 d.)

Euro zonos bankai savo einamosiose sąskaitose Eurosistemai priklausančiame savo šalies nacionaliniame centriniame banke privalo laikyti tam tikro dydžio lėšų sumą. Šios lėšos vadinamos privalomosiomis atsargomis. Privalomųjų atsargų reikalavimai bankams paprastai nustatomi šešių–septynių savaičių laikotarpiui, vadinamam atsargų laikymo laikotarpiu. Prieš kiekvieno atsargų laikymo laikotarpio pradžią bankų privalomųjų atsargų reikalavimai apskaičiuojami taip, kad jie sudarytų 1 % tam tikrų įsipareigojimų jų balansuose – daugiausia klientų indėlių ir iki dvejų metų termino skolos vertybinių popierių.

Bankai turi užtikrinti, kad atsargų laikymo laikotarpiu vidutinis jų atsargų einamojoje sąskaitoje lygis atitiktų privalomųjų atsargų reikalavimą. Taigi bankams nereikia laikyti tikslios privalomųjų atsargų sumos per visą atsargų laikymo laikotarpį, o tai jiems leidžia reaguoti į trumpalaikius pokyčius pinigų rinkose papildant savo atsargas arba jas sumažinant. Tai savo ruožtu padeda stabilizuoti pinigų rinkos palūkanų normas. Euro zonos bankų visos privalomosios atsargos kasdien skelbiamos mūsų interneto svetainės likvidumo analizės puslapyje.

Atsargų laikymo laikotarpio pabaigoje euro zonos nacionaliniai centriniai bankai moka palūkanas už jų sąskaitose bankų laikomas privalomąsias atsargas. Iki 2022 m. spalio mėn. mokama palūkanų norma buvo lygi pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normai. Vėliau ji buvo sumažinta iki palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe dydžio, o 2023 m. liepos mėn. ji buvo apkarpyta iki 0 %. Pagal dabartines taisykles už visas bankų einamosiose sąskaitose esančias lėšas, kurios viršija privalomųjų atsargų reikalavimus, atlyginama taikant 0 % palūkanų normą, kai palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe yra didesnė negu 0 %, arba palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, kai ši yra mažesnė negu 0 %.

Jeigu bankai nevykdo jiems nustatytų privalomųjų atsargų reikalavimų, pagal ES teisę ECB gali jiems skirti trūkstamai sumai proporcingą sankciją. Yra daug įvairių priežasčių, dėl kurių bankai gali nevykdyti savo privalomųjų atsargų reikalavimų – dažnai tai susiję su techninėmis ar operacinėmis klaidomis, o ne su tuo, kad bankai neturi pakankamai lėšų savo nacionaliniame centriniame banke. Bankai lėšas gali laikyti ne tik einamojoje, bet ir kitose sąskaitose, pavyzdžiui, jie gali naudotis indėlių galimybe. Taigi privalomųjų atsargų reikalavimų nesilaikymas nebūtinai reiškia, kad bankas neturėjo pakankamai lėšų.

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Sužinokite daugiau

Privalomosios atsargos