Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što su minimalne obvezne pričuve?

11. kolovoza 2016. (posuvremenjeno 8. studenoga 2023.)

Od banaka u europodručju zahtijeva se da drže određena sredstva na tekućim računima kod svojih nacionalnih središnjih banaka u Eurosustavu. Ta se sredstva nazivaju minimalnim pričuvama. Minimalne obvezne pričuve banaka obično se određuju na razdoblje od šest do sedam tjedana, koje se naziva razdobljem održavanja pričuva. Prije početka svakog razdoblja održavanja pričuva minimalne obvezne pričuve banaka izračunavaju se kao 1 % određenih obveza u njihovim bilancama, uglavnom depozita klijenata i dužničkih vrijednosnih papira s dospijećem do dvije godine.

Banke se moraju pobrinuti da prosječna razina pričuva na njihovu tekućem računu tijekom razdoblja održavanja bude u skladu s iznosom njihovih minimalnih obveznih pričuva. Drugim riječima, banke ne moraju na svojem računu držati točan iznos minimalnih pričuva tijekom cijelog razdoblja održavanja. Tako im se omogućuje da odgovore na kratkoročna kretanja na tržištima novca povećavajući ili smanjujući iznos pričuva, što ujedno pridonosi stabilnosti stopa na tržištima novca. Ukupne minimalne pričuve banaka europodručja objavljuju se svakodnevno u odjeljku o analizi likvidnosti na našim mrežnim stranicama.

Na kraju razdoblja održavanja nacionalne središnje banke europodručja isplaćuju kamate na minimalne pričuve koje banke drže kod njih. Do listopada 2022. isplaćivale su kamate po stopi koja je bila jednaka kamatnoj stopi za glavne operacije refinanciranja. Ta je stopa tada smanjena na razinu kamatne stope na novčani depozit. Zatim je u srpnju 2023. smanjena na 0 %. Prema sadašnjim pravilima sva sredstva na tekućim računima banaka koja premašuju minimalne obvezne pričuve remuneriraju se po stopi od 0 % kada je kamatna stopa na novčani depozit viša od 0 %, a po kamatnoj stopi na novčani depozit kada je ta stopa niža od 0 %.

Ako banke ne drže minimalne obvezne pričuve u skladu s pravom EU‑a, ESB ima ovlast izricanja sankcije koja je razmjerna manjku. Banke ne drže minimalne obvezne pričuve iz mnogih razloga, koji su često povezani s tehničkim ili operativnim pogreškama, a ne s manjkom ukupnih sredstava koje banka drži kod nacionalne središnje banke. Banke mogu držati sredstva i na računima koji nisu tekući račun, na primjer kao novčani depozit. Stoga kršenje odredbi o minimalnim obveznim pričuvama ne znači nužno da banka nije raspolagala dostatnim sredstvima.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji