Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä ovat vähimmäisvarantovelvoitteet?

11.8.2016 (päivitetty 8.11.2023)

Euroalueen pankkien on pidettävä tietty osa varoistaan sekkitileillä eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa ns. vähimmäisvarantoina. Nämä pankkien vähimmäisvarantovelvoitteet asetetaan yleensä 6–7 viikoksi kerrallaan eli vähimmäisvarantojen pitoajanjaksoksi. Vähimmäisvarantovelvoitteet lasketaan ennen kunkin pitoajanjakson alkua, ja niiden suuruus on 1 % tietyistä pankin taseessa olevista vastuista – eli lähinnä asiakkaiden talletuksista ja enintään kahden vuoden velkapapereista.

Pankkien sekkitileillä on oltava keskimäärin niin paljon varoja, että vähimmäis-varantovelvoite täyttyy pitoajanjakson aikana. Pankkien ei siis tarvitse pitää keskuspankissa jatkuvasti täsmälleen vähimmäisvarantovelvoitteen suuruista talletusta, vaan ne voivat tallettaa lisää varoja varantotilille tai nostaa niitä sieltä ja näin mukautua rahamarkkinoiden lyhytaikaisiin muutoksiin. Tämä auttaa vakauttamaan rahamarkkinakorkoja. Pankkien vähimmäisvarantojen kokonaismäärä julkaistaan päivittäin EKP:n verkkosivuilla likviditeettianalyysia koskevassa osiossa.

Euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat pankkien vähimmäisvaranto-talletuksille korkoa pitoajanjakson lopussa. Lokakuuhun 2022 asti korkoa maksettiin perusrahoitusoperaatioiden koron verran. Sen jälkeen korko alennettiin talletusmahdollisuuden koron suuruiseksi, ja heinäkuussa 2023 korko asetettiin nollaan. Tällä hetkellä kaikille vähimmäisvarantovelvoitteet ylittäville pankkien sekkitilitalletuksille maksetaan nollakorkoa silloin, kun talletusmahdollisuuden korko on yli 0 %, ja talletusmahdollisuuden korkoa silloin, kun se on alle 0 %.

Jos pankit laiminlyövät vähimmäisvarantovelvoitteensa, EKP:llä on EU:n lainsäädännön mukaan valtuudet määrätä seuraamuksia, joiden suuruus lasketaan laiminlyödyn vähimmäisvarannon määrästä. Vähimmäisvaranto-velvoitteiden laiminlyöntiin voi olla monia syitä. Usein kyse on teknisistä tai toiminnallisista virheistä, ei niinkään siitä, että pankilla ei olisi varoja talletettuna keskuspankissa. Pankit voivat tallettaa varoja keskuspankkiin myös muille tileille kuin sekkitileille, esimerkiksi niin sanotun talletusmahdollisuuden tileille. Niinpä vähimmäisvarantojen puuttuminen sekkitililtä ei välttämättä tarkoita, että pankilla ei ole riittävästi varoja.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Lue lisää

Vähimmäisvarannot